Attentie voor onze wandelaars

Sinds vrijdag 16 oktober 2020 wordt er niet meer samen gewandeld door Wandelgroep Het Kristal!
Volgens de nu geldende maatregelen is het voor ons niet meer mogelijk als groep deze wandelingen te organiseren.

Weer niet aan de wandel…

Sinds half juni hebben we weer kunnen wandelen op de vrijdagochtend vanaf Het Kristal. Maar nu mogen maximaal met 4 personen buiten samen wandelen of een bijeenkomst houden. Omdat de meeste van de groep tot de risicogroep behoren en dat ook geldt voor de bewoners en de meeste bezoekers van Het Kristal gaat dit niet meer. Deze verantwoordelijkheid willen wij niet aan gaan. Eind november kijken we verder. Helaas het is niet anders. Volg ook onze nieuwsbrief.

Alle nu genomen maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, onder wie veel ouderen, te beschermen. Ze hebben helaas ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement. Laten we positief blijven, meer naar elkaar omkijken, contact houden, voor elkaar klaar staan als we iets kunnen doen. We zullen net als bij de vorige stop, proberen alles aan te doen om iets van ons te laten horen. Contact houden en samen krijgen we het ook dit keer voor elkaar.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

rebus – Positief blijven in deze tijd
kaart positief blijven

Alles over het persoonsgebonden budget (pgb)

Op de website van ‘IkWoonLeefZorg’ is een interessant artikel te lezen over het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Op deze website staat nog veel informatie over hulp en zorg.
Een pgb geeft veel vrijheid; u regelt het allemaal zelf. U sluit contracten af met zorgverleners, betaalt rekeningen en houdt de administratie bij. U kunt er ook voor kiezen de zorg af te nemen die u via de gemeente of wijkverpleegkundige krijgt aangeboden. Deze ‘zorg in natura’ komt van organisaties waarmee de gemeenten of zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld thuiszorg. Maar als u liever zelf alles regelt, dan kunt u een pgb aanvragen.
Lees verder…..

Op de website van ‘Plusonline’ is een soortgelijk artikel te vinden over het aanvragen van een pgb. Samen met een pgb-test van Per Saldo.
Lees verder…..

Algemene informatie over het pgb is te vinden op de website www.pgb.nl. Voor specifieke vragen kun je de Advieslijn bellen: 0900-742 48 57 (€0,20 per minuut).

Feiten en cijfers over wandelen en fietsen

Het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet hebben een handige, actuele, gezamenlijke factsheet gemaakt. Daarin staan de meest recente cijfers en trends over recreatief wandelen en fietsen op een rijtje.

Wandelen en fietsen zijn populaire vrijetijdsbestedingen. Bijna alle Nederlanders trekken er weleens te voet of met de fiets op uit. Als beheerders van de landelijke routenetwerken brengen Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform cijfers en trends over recreatief wandelen en fietsen in kaart. Alle kerncijfers over de grootste recreantengroep van Nederland hebben we bij elkaar gebracht in een gezamenlijke factsheet, uitgave september 2020.

Lees verder….. of ga direct naar de factsheet op de website Wandelen in Apeldoorn.

Uniek Sporten

Sporten voor mensen met een beperking
Sporten en bewegen, dus ook wandelen, is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Uniek Sporten vindt daarom dat sporten voor iedereen belangrijk is, een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn.

Wat is Uniek Sporten?
Uniek Sporten is een landelijk initiatief en gesteund door o.a. Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF. Uniek Sporten helpt en inspireert je met alles over sporten en bewegen. Op de website komen vraag en aanbod van aangepast sporten bij elkaar. Op deze plek vindt zowel aanbieder, sportzoekende of ouder/begeleider, informatie rondom aangepast sporten. Kies op de website voor de gemeente Apeldoorn en eventueel je sport en zoek het aangepaste sportaanbod van de gemeente Apeldoorn.

Wij worden ondersteund en geadviseerd door de werkgroep ‘Sporten met een beperking Apeldoorn’ en een achttal ambassadeurs. In de werkgroep zijn verschillende professionele organisaties vertegenwoordigd die werken met mensen met uiteenlopende beperkingen. De ambassadeurs zijn mensen met verschillende beperkingen. Als ervaringsdeskundigen op verschillende manieren brengen zij het sporten met een beperking onder de aandacht. 

Sporten, ook met een handicap. Natuurlijk!
Het hebben van een handicap kan voor belemmeringen zorgen in het dagelijkse leven. Ook op het gebied van sport. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om met een handicap aan sport te doen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? En waar je kunt sporten? Wil je graag sportadvies of zit je met vragen over financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken naar een sportmaatje? 

Meer informatie: www.unieksporten.nl

Eerste extra wandeling van dit jaar geslaagd

Eerste extra wandeling? Ja, door de corona-maatregelen was het niet mogelijk om dit eerder te laten plaatsvinden. Afgelopen zaterdag, 19 september 2020, hebben we met 14 wandelaars de extra tocht gewandeld. De route was uitgezet rond Niersen. Het vertrekpunt was gelegen aan de Elburgerweg in Niersen. Na een frisse start is de ochtend onder een stralende hemel volbracht.
Een prachtige wandeling door een afwisselend gebied. Bij de meeste onbekend dat er zo veel verschillende landschappen in het gebied zijn. Niet alleen bos en heide, maar ook veel sprengen, weilanden en zelfs een drassig gebied. Aan het eind van de route is er ook een forellen-kwekerij te zien. Hier worden de forellen gekweekt, die later uitgezet worden bij ’t Smallert in Emst.

Niersen is een buurtschap op de Veluwe en behoort tot de gemeente Epe. De kleine buurtschappen Gortel en Niersen werken op veel gebieden samen en delen diverse gemeenschappelijke voorzieningen en projecten. In de omgeving van Niersen bevinden zich veel sprengen, die een vroege industrialisatie in het dorp Vaassen mogelijk maakten.
In mei 2016 is een Buurtschappenvisie en een Landschapsbiografie t.b.v. de toekomst van de buurtschappen Gortel en Niersen gereedgekomen. Deze nederzettingen vormen twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutte omgeving van Kroondomein Het Loo. De natuur bepaalt in grote mate het tempo van leven. Veel is bewaard en onaangetast gebleven.

Na een wandeling van bijna 8 km kwamen we terug bij ons beginpunt, waar we samen nog even konden nagenieten met een ‘bakkie koffie’. Al met al een mooie, prachtige wandeling, die vraagt om een vervolg. Op onze website is deze wandeling met de nodige informatie te downloaden.
De volgende extra wandeling is, als het weer en de corona-maatregelen meezitten, zaterdag 17 oktober 2020. Ook dan weer met beperkte deelname. Waar we dan wandelen blijft nog even een verrassing. Laat je verrassen, we maken er vast weer wat van.

Pas op voor deze manieren van oplichting

Opgelicht worden is een nare ervaring. Het overkomt veel mensen, want de daders zijn vindingrijk. Bezoekers van IkWoonLeefZorg stuurden ons hun ervaringen. Deze manieren van oplichting komen veel voor. Zorg dat u er niet intrapt. Babbeltrucs aan de deur en phishing e-mails zijn inmiddels bij veel mensen bekend. Dat weten oplichters ook en daarom zijn ze altijd op zoek naar nieuwe manieren om slachtoffers te maken. De nieuwste oplichtingspraktijken laten zien hoe vindingrijk en professioneel ze te werk gaan.

Corona-oplichting

Het komt oplichters goed uit dat veel mensen in deze tijd vaak thuis zijn. Ze melden zich aan de deur als nep-medewerkers van gezondheidsdiensten, zoals de GGD. Met een babbeltruc over het ‘coronavaccin’ of een ‘coronacheck’ proberen ze bij u binnen te komen. Eenmaal binnen ‘inspecteren’ ze iedere kamer om te kijken of deze schoon is. Ze kunnen daarbij meteen spullen stelen of alleen rondkijken of er iets te halen valt. Dan komen ze later terug om in te breken. Laat nooit zomaar iemand binnen die u niet kent. Vraag om een legitimatie en laat hem of haar bij twijfel niet binnen.

Lees verder…..

Senioren en Veiligheid

In het kader van de campagne Senioren en Veiligheid worden in september 2020 vier webinars (online uitzendingen) georganiseerd. De presentatie is in handen van Catherine Keyl. In elk webinar wordt ingegaan op een specifieke vorm van criminaliteit waar senioren slachtoffer van worden. Kijk verder op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Ook je eigen bank heeft meer informatie over dit onderwerp. Ga daarvoor naar de website van je bank.
Neem even de tijd om dit alles door te nemen. Dit kan veel narigheid voorkomen. Beter vooraf goed geïnformeerd dan achteraf merken dat je er toch ingetuind bent. Het overkomt ons allemaal wel eens.

Senioren ontdekken online entertainment in coronatijd

In de afgelopen maanden hebben ouderen het online vermaak, zoals spelletjes doen, muziek luisteren, series kijken en e-boeken lezen, ontdekt en dit veel vaker gedaan dan voor de coronacrisis. Digitaal contact onderhouden met familie en vrienden nam, zoals verwacht, ook aanzienlijk toe. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim 900 ouderen. 

Thuis vermaken 
Aan de leden van SeniorWeb is gevraagd of men in de coronacrisis bepaalde online activiteiten voor het eerst heeft gedaan, juist vaker of juist minder vaak. Online spelletjes doen (14%), online series/films/tv-programma’s kijken (13%), online muziek luisteren (13%) en e-boeken lezen (11%) zijn zij vaker gaan doen om de tijd thuis leuk te besteden. In totaal hebben vier op de tien ouderen in de afgelopen maanden een vorm van online vermaak vaker gebruikt. Ook heeft één op de acht ouderen virtueel een museum bezocht en één op tien een livestream van een theatervoorstelling of een concert bekeken. 

Veel digitaal contact 
Omdat fysiek contact vaak niet of heel beperkt mogelijk was, zien we dat het online contact onderhouden behoorlijk is toegenomen. De meeste senioren zijn vooral vaker gaan whatsappen dan voor de coronacrisis (38%). Verder zijn ze ook meer gaan videobellen (29%), e-mailen (19%) en sociale media gebruiken (18%). Opvallend is dat videobellen de meeste nieuwe gebruikers heeft gekregen; tien procent had dit nog niet eerder gedaan. Deze nieuwe videobellers geven vooral aan dat ze voor corona op andere manieren contact onderhielden (77%) en ook niet wisten niet hoe videobellen werkte en dachten dat het te moeilijk zou zijn (24%).

Lees verder…..

Voetklachten en verkeerde schoenen

Op Gezondheidsnet is een artikel verschenen over veel voorkomende voetklachten. “Podotherapeut Anouk Jannes ontvangt via de site Gezondheidsnet dagelijks veel vragen van bezoekers over problemen met hun voeten, zoals pijn aan de hak, eelt en hete voeten.”
Lees verder…..

Op dezelfde website is nog meer informatie over voeten te vinden. Over veel verschillende onderwerpen is daar meer over te weten te komen.
Lees verder…..

Tips en adviezen over schoenen voor ouderen

Op de website van Mens en Gezondheid Nu is een aardige artikel te vinden over schoenen. “De gezondheid en mobiliteit van ouderen is vaak voor een belangrijk deel afhankelijk van de eigenschappen van de schoenen dat zij dragen. Het dragen van verkeerde of slecht passende schoenen leidt maar al te vaak tot gevaarlijke situaties….”
Lees verder…..

voettrainingen bij voetklachten

Train je voeten en voel het verschil! Wie zijn voeten regelmatig traint, heeft minder voet- en houdingsproblemen. Wij, de schoendragers, kijken niet om naar onze voeten. We stoppen ze weg in stevige schoenen en kijken pas goed als we pijn hebben.
Lees verder…..