Tienduizend stappen niet nodig

Al bij minder dan 5.000 krijgt je gezondheid een boost (maar hoe meer, hoe beter).
Goed nieuws voor wie niet aan het dagelijkse aantal van 10.000 stappen geraakt: uit grootschalig onderzoek bij 226.000 mensen wereldwijd blijkt dat er al een gezondheidswinst optreedt vanaf 4.000 stappen. Maar voor je je in de zetel laat ploffen: hoe meer stappen je zet, hoe hoger de voordelen blijven.

10.000 stappen per dag. Het geldt als het magische aantal voor gezond leven en voldoende bewegen. Veel stappentellers zijn er nog altijd op afgesteld. Wie elke dag aan 10.000 stappen raakt, geniet van heel wat gezondheidsvoordelen, luidt het. Daarvoor hoef je zelfs niet eens te sporten.

Die stelling blijft sowieso overeind. Alleen: met heel wat minder kom je ook al een heel eind, zo blijkt uit een nieuwe studie waarover onder meer de BBC bericht.

Voor de resultaten zijn 17 verschillende studies gecombineerd. Er werkten wereldwijd maar liefst 227.000 mensen mee aan de studies, onder leiding van de Medische Universiteit van Lodz (Polen) en de Johns Hopkins University School of Medicine (VS).

Dit zijn de voornaamste conclusies:

  • Vanaf 4.000 stappen per dag daalt het risico op vroegtijdig overlijden door gelijk welke oorzaak. Bij elke 1.000 stappen daar bovenop, is er een verdere daling van telkens 15 procent.
  • Vanaf ruim 2.300 stappen verlaagt het risico op sterfte door aandoeningen aan hart en bloedvaten. Dat risico daalt daarna stelselmatig verder; het zou gaan om 7 procent bij elke 500 stappen.
  • Hoe meer stappen je doet per dag, hoe groter de gezondheidsvoordelen blijven. Zelfs bij mensen die tot 20.000 stappen per dag haalden, bleven de voordelen oplopen.
  • De voordelen gelden evenzeer voor mannen als voor vrouwen, en komen terug in zowel subtropische als koudere regio’s.
  • De voordelen gelden voor alle leeftijden, al bleken ze het grootst bij mensen onder 60 jaar.

“Hoe meer je stapt, hoe beter,” vat Maciej Banach, professor cardiologie in Lodz, samen. Omgekeerd draagt een sedentair leven waarbij je te veel en te lang zit, wellicht bij tot een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen en een korter leven. Meer dan een kwart van de wereldbevolking zou te weinig bewegen.

Het goede nieuws is dan weer dat het niet enkel om stappen tellen draait. Ook andere vormen van bewegen zonder daarom echt te sporten, zoals poetsen in huis, de boodschappen dragen, rechtop staan en wat over en weer bewegen tijdens staand bellen kunnen al helpen.

Ook Nederlands onderzoek bevestigt het

Tienduizend stappen per dag: voor veel mensen is het een soort heilig doel, omdat dat aantal goed zou zijn voor je gezondheid. Maar hoeveel stappen moet je nu écht zetten om de kans optimaal te verkleinen dat je vroegtijdig doodgaat of hart- en vaatziekten krijgt? Dat is nu ook uitgezocht door het Radboudumc in Nijmegen.

Wie de kans op hart- en vaatziekten maximaal wil verkleinen, moet 7126 stappen zetten, stelt onderzoeker Thijs Eijsvogels van het Radboudumc. Dat is dus veel minder dan de 10.000 stappen die vaak wordt aangehouden.

Die 10.000 komt voort uit de jaren 60, toen in Japan de eerste commerciële stappenteller op de markt kwam, de ‘tienduizendstappenmeter’. Het zetten van 10.000 stappen werd toen gezien als ideaal voor de gezondheid, maar wetenschappelijk bewijs was daar niet voor.

De Nijmeegse onderzoekers hebben nu vastgesteld dat er al meetbare gezondheidsvoordelen zijn vanaf zo’n 2500 stappen per dag. En elke 500 stappen extra zorgen voor een vermindering van de kans op vroegtijdig overlijden of hart- en vaatziekten van zo’n 8 procent, stelt Eijsvogels. Maar daar zit een grens aan: de kans op hart- en vaatziekten is al maximaal verkleind bij die 7126 stappen.

Bronnen: vrt.nl; telegraaf.nl; linda.nl; ad.nl; parool.nl; ed.nl

Lees ook de eerder op onze website verschenen artikelen:
Vergeet die 10.000 stappen per dag maar
Hoeveel stappen moet ik per dag zetten?

Ouder worden we allemaal

We willen anders, we moeten anders, we kúnnen anders, maar waar staan we nu?

In 2022 heeft minister Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gelanceerd, met als doel een toekomstbestendige ouderenzorg te realiseren. WOZO is geen traditioneel beleidsprogramma, maar een brede maatschappelijke beweging, waaraan een heel scala van partijen meedoet.
Het hoofddoel van WOZO is om de zorg en ondersteuning anders te organiseren, passend bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Dit vraagt om een omslag in denken en handelen van (zorg)organisaties en medewerkers. Er zijn verschillende redenen waarom dit nodig is:

We willen anders. Ouderen hebben andere voorkeuren dan vroeger. De huidige manier van zorg en ondersteuning past niet meer bij deze tijd en zeker niet bij de toekomst. Dat vraagt om anders organiseren.
We moeten anders. Er is een tekort aan zorgverleners. Momenteel zijn er 70.000 openstaande vacatures in de zorg en in de komende jaren zal de vraag naar zorgverleners alleen maar toenemen.
We kunnen anders. Gelukkig zien we op veel plaatsen al dat het ook anders mogelijk is.

Groter verschil zorgvraag en zorgcapaciteit

‘Zoals we het nu doen in de ouderenzorg, is niet meer van deze tijd’. Een belangrijke uitdaging is de dubbele vergrijzing, waarbij zowel het aantal ouderen als de levensverwachting stijgt, terwijl het aantal mensen in de beroepsbevolking gelijk blijft. Dit leidt tot een groter verschil tussen de zorgvraag en de zorgcapaciteit. Een bijkomend effect van een ouder wordende bevolking is dat mantelzorgers ook steeds ouder worden, wat gevolgen heeft voor het overnemen van zorgtaken door mantelzorgers.

“Samen voorbereid zijn op een toekomst met waardigheid en trots voor de verpleegzorg. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. De voorkeuren van ouderen veranderen namelijk. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.”

Verder lezen?

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee huplverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen.

We laten ons hierbij inspireren door het reablement gedachtegoed zoals dat op meerdere plekken in de wereld al wordt toegepast. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen. Dit vraagt een andere houding van iedereen rondom de oudere: thuis, in de wijk en in het ziekenhuis. Het vraagt om heel goed te luisteren, waarbij je de vraag ziet door de ogen van de oudere. En dat je iemand ‘re-ablet’: iemand helpt zijn eigen leven te leiden.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen
  • We helpen mensen te herwinnen wat ze niet meer kunnen
  • En we zorgen samen voor een oplossing voor dat wat overblijft

Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp (een van de directeuren van de Vereniging Reable Nederland) ziet in deze andere manier van werken een oplossing om de ouderenzorg in Nederland meer passend en beter houdbaar te maken. Reablement is al meer dan 20 jaar een begrip in verschillende landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Scandinavische landen.

‘Denemarken is de voorloper in Europa op gebied van reablement en heeft als enige land (sinds 2015) reablement wettelijk verankerd in het zorgsysteem voor de langdurige ouderenzorg (secties 84 en 140 van de zorgwet). Dit houdt in dat iedere oudere recht heeft op de ‘service’ reablement. De verankering in de wet wordt vooral gezien als versterking van het urgentiebesef tot verandering en het benadrukken welke normen en waarden centraal staan in de zorgverlening voor ouderen.’

‘De effecten van het interventieprogramma zijn positief. De methode vergroot het levensgeluk bij ouderen en is minder duur dan reguliere zorg. Ruim 60 procent van de Denen die deelneemt aan het interventieprogramma doet na maximaal drie maanden geen beroep op zorginzet. Daarnaast blijkt dat zorgmedewerkers hun werk veel interessanter vinden. Ze hebben het gevoel persoonsgerichter te werken, hebben meer contact met collega’s en de medewerkerstevredenheid is gestegen. Eerder bestond onder zorgverleners de wens om zorg beter te integreren, nu geven zij aan dat dit daadwerkelijk gewaarborgd is sinds de implementatie van reablement.’

Bron: Een goede dag op eigen kracht. Andersson, Elffers & Felix. Utrecht 2022:pg 18.

Seniorisme, iets nieuws?

Seniorisme omvat stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd in relatie tot anderen én ons (toekomstige) zelf.

Van jongs af aan worden we blootgesteld aan negatieve op/misvattingen over veroudering. Zo zouden alle ouderen saai, traag en slechthorend worden, gaan dementeren en de samenleving vooral tot last zijn. Deze vooroordelen en stereotypen nemen we onopgemerkt in ons op. Ze beïnvloeden daarmee onze gedachtes en gevoelens en zelfs ons gedrag ten opzichte van (andere) ouderen en ons eigen verouderingsproces. Met alle gevolgen van dien.

Seniorisme beperkt de kans op een lang, gezond en gelukkig leven

Meer dan 1 op de 3 senioren is wel eens slachtoffer geweest van seniorisme. We worden voortdurend geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen over ouderen (bijv. aftakeling, afhankelijkheid). Daardoor worden zulke boodschappen opongemerkt deel van ons eigen denken en zullen we ons gedrag hier onbewust op aanpassen. Wie ouderdom sterk associeert met eenzaamheid, heeft verhoogde kans later zelf eenzaam te worden.

Ja, ouderdom komt vaak met (enkele) gebreken, maar geen twee mensen worden op dezelfde manier oud en veel veranderingen kun je zelf sturen.

Meer informatie?

Begin je dag met een ochtendritueel

Of je nu een ochtendmens bent of niet: een goed gekozen ochtendroutine kan je helpen om de dag gezond en bewust te beginnen. Wil je dat ook eens proberen? Het hoeft niet lang te duren met tien supersnelle tips voor een goed begin van je dag. 

Vrijwel iedereen heeft een ochtendritueel. Misschien start je altijd met douchen, eet je elke ochtend een boterham met hagelslag, en kijk je bij het ontbijt even op Instagram of Facebook. Je hoeft daar allemaal niet over na te denken. En daar ligt een kans! Want hoe zou het zijn om je ochtendritueel iets gezonder te maken, met wat eenvoudige toevoegingen?

Sterke wilskracht

Elke ochtend opnieuw start je met een schone lei. Vaak is je wilskracht in het begin van de dag nog relatief groot: je bent nog niet moe van de dag en er zijn nog weinig obstakels op je pad gekomen. Daarom is de ochtend voor veel mensen een heel goed moment om even aan hun gezondheid te werken. Dat kan zijn door een extra gezond ontbijt, wat oefeningen te doen, te mediteren of een ochtendwandeling te maken. Sommige mensen nemen hun ochtendritueel namelijk zo serieus, dat ze eerder opstaan om een hele reeks gezonde gewoontes achter elkaar uit te voeren. Zo beginnen ze de dag heel efficiënt en gezond.

Verder lezen?

Bron: Gezondheidsnet.

Aanpak eenzaamheid onder ouderen

De overheid werkt samen met veel partijen om eenzaamheid eerder te signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken.
Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen.

Programma ‘Eén tegen eenzaamheid’
Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.  Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.
Er zijn in Nederland 380 gemeenten. Daarom ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de oprichting van 380 lokale coalities tegen eenzaamheid. De aanpak binnen lokale coalities kan per gemeente verschillen. Vanuit een centrum tegen eenzaamheid wordt praktijkkennis ontwikkeld en verspreid. Ook komt er ondersteuning om lokale coalities te vormen.
De coalities nemen het voortouw maar uiteindelijk is het heel de samenleving die iets kan doen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal. 
Lees verder…..

Website ‘Eén tegen eenzaamheid’
De zomer is voor veel mensen een leuke tijd. Samen genieten van mooi weer of er lekker even tussenuit. Maar, voor veel ouderen kan het een lange periode van eenzaamheid zijn. Familie, vrienden en kennissen zijn met vakantie. Hobby- en sportclubs hebben een zomerstop. Het is daarom belangrijk in de zomermaanden contact te houden, al is het maar met een klein gebaar. Ouderen die zich eenzaam voelen, spreken in de zomer zo’n acht dagen helemaal niemand.
In Nederland voelt meer dan de helft van de ouderen zich eenzaam. Zij missen het gevoel van contact met anderen. In de zomer is dit gevoel bij 1 op de 6 ouderen nog sterker aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat zij gemiddeld wel acht dagen helemaal niemand spreken!
Lees verder…..

Week van de eenzaamheid

Van donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober 2023 is het Week tegen Eenzaamheid. Het wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.

Wandelgroep Het Kristal

Ook een initiatief als onze wandelgroep kan een bijdrage leveren als u zich eenzaam voelt. Bij ons bestaat de gelegenheid om geheel vrijblijvend eens mee te wandelen. Daarmee doet u ongedwongen de nodige contacten op en bent u nog gezond bezig ook. Na afloop drinken wij op Het Kristal nog gezellig samen koffie of thee.
Al ruim 9 jaar leveren zo een bijdrage aan de onderlinge sociale contacten. Dat dit op prijs gesteld wordt en een succes is, blijkt wel uit het volgende. Als er niet gewandeld kan worden, bijvoorbeeld omdat het te warm is, komt ruim 80% toch nog gezellig iets drinken. Wij, als vrijwilligers, beschouwen dit als een groot compliment!
Kom eens kijken en wandel mee. Meer informatie vindt u op onze website.

Bericht van 28 juli 2019; gewijzigd 24 augustus 2023

Leefstijlmonitor

De LeefstijImonitor verzorgt de gegevensverzameling op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

De Leefstijlmonitor (LSM) is een duurzaam instrument waarin gegevens verzameld worden over leefstijl en is bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is vastgesteld. Verschillende partijen die zich richten op leefstijl hebben hun krachten gebundeld in het Consortium van de Leefstijlmonitor.
De Leefstijlmonitor zorgt voor een samenhang en voorkomt overlap in gegevensverzamelingen op het gebied van de leefstijl gerelateerde thema’s. De Leefstijlmonitor is een van de belangrijkste bronnen voor het leveren van landelijke kerncijfers over leefstijl aan de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Stimuleer de stofwisseling!

Naarmate de leeftijd vordert heb je minder calorieën nodig om het lichaam normaal te laten functioneren. Daarnaast krijgen vrouwen ook nog eens te maken met de overgang. Als vrouwen aankomen in de menopauze is dat vaak bij de buik. Door alle veranderingen van hormonen is het lastiger – maar niet onmogelijk – om af te vallen. Vanaf ongeveer het 60e levensjaar vertraagt de stofwisseling. We hebben per dag minder energie nodig en bewegen minder. We eten daarom al snel te veel. Vet hoopt zich op, met name rond de buikstreek. Hoe kunnen we het tij keren? 

Het verouderingsproces gaat samen met spiermassa-verlies. Daar komt vet voor in de plaats. Gezonder leven doe je door op een uitgekiende manier je stofwisseling – het metabolisme – dusdanig te bewerken dat je fitter wordt en afvalt. De methode bestaat heel grof gezegd uit bewegen en gezond eten. Dat houdt onder meer in dat je bijna geen tussendoortjes meer neemt, zuinig bent met koolhydraten – koekjes, chips, brood – en blijft bewegen. Als het goed is, kan je lichaam zowel suikers als vetten verbranden en soepel schakelen van het een naar het ander. Maar door hoe wij leven en wat wij eten, komt ons lichaam bijna niet aan vetverbranding toe. We verbranden vooral suiker en krijgen snel weer trek. Als je koolhydraten eet, zoals suiker, stijgt de suikerspiegel in het bloed. In reactie hierop maakt het lichaam het hormoon insuline aan. Dit hormoon brengt energie naar de cellen en zorgt ervoor dat de bloedsuiker weer omlaag gaat en normaliseert. Zonder insuline zou de bloedsuikerspiegel pieken en kun je lichamelijke problemen krijgen. Maar insuline blokkeert ook de vetverbranding. Dat is eigenlijk heel logisch: bij een suikerpiek zit het lichaam niet te wachten op nog meer energie die via een omweg wordt vrijgemaakt uit het vetweefsel. Zolang er genoeg suiker in het bloed zit, wordt er niks met vetverbranding gedaan.

Op de website van Gezondheidsnet is hierover een uitgebreid artikel te lezen. 

Andere bronnen: GezonderAfvallen; Plusonline; JasperAlblas; HappyHealthy.

Duizeligheid bij het ouder worden

kop gezondheidsnieuws 2

Duizeligheid komt vaak voor bij ouderen. U kunt een onzeker gevoel hebben als u staat of loopt. U staat niet stevig. Daar kan een licht gevoel in het hoofd bijkomen, alsof u bijna flauwvalt. U kunt hier onzeker van worden. Het kan veel invloed hebben op uw leven.

Duizeligheid op oudere leeftijd komt vaak door verschillende dingen. Bijvoorbeeld minder spierkracht, pijn in de gewrichten en slechter zien. Bewegen is goed voor uw spieren en gewrichten. Een stok of rollator kan helpen om genoeg te bewegen. Zorg dat u goed ziet en de juiste bril draagt.

De website Thuisarts.nl geeft inzicht hoe het komt en wat je er tegen kunt doen.