Slaap je in de winter slechter?

Slaap jij slechter zodra de wintertijd is ingegaan? Je bent niet de enige! De winter komt met kou en regen en dan wordt het ook nog eens veel sneller donker. Hierdoor komen we minder buiten én vangen we minder daglicht, twee dingen die weerslag hebben op je nachtrust. Wat te doen?

De hoeveelheid licht kun je uitdrukken in lux. Een normale zomerse dag heeft ongeveer 10.000 lux, terwijl dat in de winter soms maar 1000 lux is. Waar het zomers dus heel makkelijk is voldoende licht tot je te nemen, is dat in de winter met die korte, donkere dagen een stuk moeilijker.

Naar buiten!

Door het tekort aan daglicht, hapert je biologische klok en raakt je slaapritme in de war. Zo duurt het vaak langer voor je in slaap valt, terwijl je ’s winters overdag juist vermoeider bent. Het helpt daarom al enorm als je zorgt dat je tóch naar buiten gaat gedurende de dag. Op kou en slecht weer kun je je kleden.

Meer informatie?

Wat is het Recreatiezoneringsplan Veluwe?

De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en mens. De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

De provincie Gelderland heeft, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een Veluwebreed Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie. Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

Het plan is een eerste stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens.

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. U kunt de natuur helpen door de regels die er zijn te respecteren. Maar er is meer nodig.

Kwetsbaar
Op de meest kwetsbare plekken gaan we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we de recreatiemogelijkheden juist verbeteren. Beiden zorgen ervoor dat we van de Veluwse natuur kunnen blijven genieten. Er is veel te zien en te beleven, en dat willen we graag zo houden!


Zo staat het te lezen op verschillende websites die hierbij betrokken zijn. 

Te veel op te weinig ruimte

Nederland is een klein landje, met veel inwoners en weinig groen. We duiken met z’n allen graag de natuur in om even aan de dagelijkse beslommeringen te ontsnappen. Deze toestroom is sinds de coronapandemie alleen nog maar toegenomen.

Het gevolg is dat de toenemende drukte een zware wissel trekt op natuurgebieden. Boswachters signaleren dat elk wildpaadje wordt belopen of bereden. Als er eenmaal een paar voetstappen staan of er ligt een bandenspoor, zien veel wandelaars en fietsers dat als een uitnodiging er ook overheen te gaan. 

Planten en dieren hebben hier onder te lijden. Broedgevallen mislukken bijvoorbeeld en het leefgebied van beesten wordt kleiner omdat ze vaker verstoord worden. Daarnaast zorgt ook zwerfafval voor schade: dieren zien het aan voor voedsel, met alle gevolgen van dien.

Evenwicht herstellen

Door recreatie in goede banen te leiden, kan het evenwicht worden hersteld. Zones voor verschillende vormen van gebruik: zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Zo blijft het mogelijk oog in oog te staan met een wild zwijn of edelhert en door oerbos en stuifzand te fietsen of wandelen. Daar waar de natuur meer bescherming nodig heeft, zijn of komen stiltegebieden. Daarnaast wordt gewerkt aan een goed bereikbare Veluwe, met herkenbare ingangen, aantrekkelijke ontvangstlocaties en goede informatievoorzieningen. Bezoekers kunnen gemakkelijk informatie vinden over wat wel en niet kan.

Paleispark geen kaartjes-automaten meer

In het Paleispark is een geldig toegangsbewijs nodig. Sinds eind oktober 2022 staan er geen automaten meer bij de ingangen van het paleispark. Toegangskaarten kunnen nog wel gekocht worden via een QR-code die op het mededelingenbord bij de ingang hangt. Makkelijker is om thuis de kaartjes te kopen en mee te nemen op je mobiele telefoon (of natuurlijk meteen een jaarkaart te kopen).

Er zijn jaarkaarten en dagkaarten. Een jaarkaart voor 2023 kost €10,00, en een dagkaart €2,00. U kunt alle kaarten ook al vooraf via internet kopen. Kinderen tot 12 jaar en rolstoelgebruikers hebben gratis toegang tot het park. Jaarkaarten aangeschaft vanaf 15 oktober 2022 zijn geldig vanaf het moment van aanschaf tot en met 31 december 2023.
De toegangsbewijzen zijn te verkrijgen via deze link.

Na afronding van uw bestelling zijn de kaarten direct te downloaden. U ontvangt ook een e-mail met de kaarten. U dient het toegangsbewijs, opgeslagen op een mobiel apparaat of als print, op verzoek van personeel van Kroondomein Het Loo of een hiervoor aangestelde toezichthouder, te tonen.

Systeem werkt nog niet ideaal

Volgens een artikel in De Stentor geeft dit nieuwe systeem nogal wat gemopper en ergernis. Het werkt niet altijd even goed en soms is er totaal geen verbinding om dit te regelen. Zeker bij de achteringang tegenover de Pijnboomlaan, bij de parkeerplaats midden in het park.

Duurzamer en minder storingsgevoelig
De Rijksvoorlichtingsdienst is verantwoordelijk voor de nieuwe entree bij het Paleispark in Apeldoorn, wegens de ministeriële verantwoordelijkheid. Die laat weten dat dat de automaten zijn weggehaald, omdat deze vaak storingen vertoonden. Zoals meer organisaties en bedrijven heeft ook het Kroondomein gekozen voor modernere en duurzamere kaartaanschaf via de website. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het nieuwe systeem ‘duurzamer’. Omdat er minder papier en plastic aan te pas komt.

Toch merkt de Rijksvoorlichtingsdienst op dat een smartphone niet per se noodzakelijk is. Jaarkaarten en dagkaarten kunnen digitaal besteld worden. De smartphone is handig om je kaartje te laten zien, maar dat hoeft niet. Een printje voldoet ook. Lukt dat niet, dan kun je contact met het Kroondomein opnemen.

Het strenger controleren wordt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst verkeerd geïnterpreteerd. Dat gaat niet over de toegangskaart. Meer en meer mensen zijn er voor openings- en na sluitingstijd. Het Kroondomein hecht waarde aan de naleving van deze openingstijden. Een mededeling daarover is op een bord in het Paleispark te lezen.

Paleispark Het Loo

Het Paleispark is 650 hectare groot en ligt tegen Paleis Het Loo aan en rondom slot Het Oude Loo. Van oudsher diende dit park ter ontspanning en verpozing van de Koninklijke bewoners van Het Loo en hun gasten.

Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark gewerkt aan verfraaiing van het landschap. Met paden, vijvers en afwisseling tussen open plekken en boompartijen is een gevarieerd landschap gecreëerd dat natuurlijk oogt. Het westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit heidevelden. Deze werden ingezaaid met grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden. In dit deel van het park is nog een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd zichtbaar, het Wilhelminadal.

Boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel

De toegang, conform de regels, tot de boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel is gratis. Een gedeelte, met name de randgebieden, is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Een groot gedeelte, het kerngebied, is geopend van 25 december tot 15 september.

Aardhuispark

U kunt een kaartje kopen à €2,00 bij de toegangsautomaat bij de ingang van Het Aardhuispark. U kunt alleen betalen met een pinpas. 
De kaarten voor het Paleispark zijn niet geldig in het Aardhuispark en omgekeerd.