Privacy

Privacy-verklaring

Persoonsgegevens van wandelaars worden door de Wandelgroep Het Kristal op grond van de AVG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de wandelingen, activiteiten en/of uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Wandelgroep Het Kristal de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• E-mail adres;
• Bij noodgevallen te waarschuwen (niet verplicht): naam en telefoonnummer.

De activiteiten van Wandelgroep Het Kristal worden voor verslaglegging soms op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de wandelgroep op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s of video’s en voor het gebruik daarvan in publicaties van onze wandelgroep, zowel in print als digitaal en de opslag daarvan.

Wandelgroep Het Kristal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt.

Een uitgebreide privacy-verklaring vindt u hier.

©: 2021; Wandelgroep Het Kristal, Apeldoorn / info@wandelgroephetkristal.nl