Wat is ergotherapie?

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn.

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.
Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan.

 • De behandeling kan bestaan uit:
 • oefenen;
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren;
 • het inzetten van een hulpmiddel;
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving;
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden.

Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

Vergoeding voor ergotherapie

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoedt wordt vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar.

Geen verwijsbrief nodig
U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden).

Meer informatie?

Lees ook de eerder geplaatste berichten:
Voorzieningen binnen de WMO
Hulp of zorg nodig? Een stappenplan

Voorzieningen binnen de Wmo

De Wmo 2015 kent twee soorten voorzieningen: de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening.
De gemeente is vanuit de Wmo verplicht om mensen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen te ondersteunen. De ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

Criteria algemeen gebruikelijk

Een voorziening kan als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt als a) een voorziening niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking én b) in de reguliere handel verkrijgbaar is én c) in prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten. Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’.

Zo is bijvoorbeeld als een algemeen gebruikelijke voorziening aan te merken:

 • een boodschappenservice dienst;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • hondenuitlaatservice;
 • een glazenwasser(s)bedrijf;
 • Buurthuiswerk;
 • een vrijwilligersorganisatie;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen; en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

Voor eenvoudige schoonmaakondersteuning kunnen gemeenten verwijzen naar de particuliere markt.

Kort samengevat: een algemene voorziening is een voorziening die snel, tijdelijk en incidenteel voor iedereen beschikbaar is op het moment dat hulp nodig is en kan, afhankelijk van uw omstandigheden tot het vereiste maatwerk leiden.
Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt u niet in aanmerking voor een individuele voorziening (maatwerkvoorziening).

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een op behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van zorg en diensten Zvw (bijv. verpleging en persoonlijke verzorging); hulpmiddelen, woningaanpassing en andere maatregelen ten behoeve van o.a. de zelfredzaamheid. Een maatwerkvoorziening is dus afgestemd op de behoeften en omstandigheden van een specifieke persoon. Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp.

Enkele voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).

Kort samengevat: Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening aanvullend op wat u zelf kan bijdragen, en vormt samen met de inzet van eigen kracht of, indien van toepassing gebruikelijke zorg of mantelzorg een samenhangend ondersteuningsaanbod, ofwel maatwerk.

Lees ook eens onze artikelen over ergotherapie of langer thuis wonen.

Bronnen:
Het CAK / Zorgwijzer / Regelhulp / Rijksoverheid / KRL Juristen

Publicatie van 13-06-2022; gewijzigd 08-04-2023.

Nieuwe bestemming GGNet-terrein

Stichting GGNet en BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het grootste deel van het GGNet-terrein aan de Deventerstraat 459 (De Wellen) in Apeldoorn. Vanaf 2024 stopt GGNet met het aanbieden van zorg op deze locatie. BPD zal vanaf 2025 als nieuwe eigenaar het landgoed transformeren naar een woonlandschap.

Ter voorbereiding op de verkoop van het terrein heeft GGNet in nauwe afstemming met de gemeente Apeldoorn een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied, dat een omvang heeft van circa 20 hectare. Op basis van deze ontwikkelvisie heeft GGNet na een verkoopprocedure met meerdere gegadigden het voorstel van BPD geselecteerd als best passend.

BPD is van plan om De Wellen te transformeren van een zorglandgoed naar een woonlandschap. Er worden ongeveer 270 woningen gerealiseerd in verschillende prijscategorieën. BPD ziet haar visie als de eerste stap in een proces om samen met de gemeente en door participatie van omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden tot een gedragen plan te komen.

Landgoed De Wellen, in eigendom van GGNet (voorheen de Sint Josephstichting en Spatie) en eerder bekend als Landgoed Hohenheim, deed vanaf 1925 dienst als ggz-instelling. In 2016 besloot GGNet het terrein in Apeldoorn in delen te verkopen. De eerste delen van het terrein zijn in 2020 verkocht aan het COA. De levering aan BPD vindt eind 2024 plaats. Het resterende deel van het terrein, dat uit ruim 7 hectare landbouwgrond beslaat, zal op termijn ook worden verkocht.

Bron: Stedendriehoek