Park Zuidbroek

Van het jongste park in Apeldoorn maken zowel de inwoners van de wijk Zuidbroek als van Zevenhuizen en Osseveld gebruik. Het meest natuurlijke en rijk gevarieerde park (25 ha) van Apeldoorn van omvat drie ongeveer gelijke delen. Een zone met gemillimeterd gras voor sport- en spelactiviteiten. Het middendeel doet denken aan de bloemrijke hooilan­den van weleer en in het derde deel mag de natuur zijn gang gaan.

vroeger Elzenbroekbossen en natuurlijke beken

Toen de mens in de late middeleeuwen deze gronden ging ontginnen, verdwenen de elzenbroekbossen, de natte heidevelden en het natuurlijk beekstelsel. Door de aanleg van weteringen en sloten probeerde men de gronden zo goed mogelijk geschikt te maken voor de landbouw. De term nat keert terug in de naam ’broek’. Op oudere kaarten is het gebied waar Park Zuidbroek is gerealiseerd, te vinden als ‘Apeldoornse Hooilan­den’ (zie ook Zuidbroek in kaarten). Door de hoge grondwaterstanden was en bleef het te nat om vee te houden. Het park heeft nu dan ook een belangrijke waterbergingsfunctie.

Toen de contouren gereed waren, nam de natuur de verdere ontwikkeling over. In het meest natuurlijke deel, tegen de A50 aan, schieten de elzenbroekbossen in combinatie met wilg uit de grond. In de rietkragen langs de waterlopen laten allerlei rietvogels zich ’s zomers horen. In het middendeel van het park zijn vel­den en bermen ingezaaid met verschillende mengsels van wilde planten die hier voorheen ook voorkwamen. Een aantrekkelijke plek voor insecten en vogels. Het deel het dichtst bij de bebouwing geeft, door kort ge­houden graslanden, speelmogelijkheden. Hier maken uitheemse bomen de dienst uit zoals onder andere ginkgo’s, amberbomen en watercipressen.

Foto: Wandelgroep Het Kristal, Apeldoorn
Vrienden van Park Zuidbroek

De Vrienden van Park Zuidbroek, verbonden in een stichting, behartigen de belangen van het park en sti­muleren activiteiten op het gebied van natuur, sport en spel en cultuur. Voor hen staan drie O’s centraal: Ontmoeten, Ontspannen en Ontdekken. In de voetbal­-kooi, bij het fitness-veld en op de speelweides, kan ie­dereen zijn energie kwijt. Voor de jongste bezoekers is er een uitgebreide waterspeelplek. Nadenken kun je aan een schaaktafel. Allerlei banken maken het moge­lijk elkaar te ontmoeten. De wandelaar kan onder andere kennis maken met het eerste Eco-bos in Apeldoorn, tien tijde­lijke Tiny Houses, een bloemencirkel als natuurlijk kunstwerk en vistrappen waar het succesvol water­ diertjes vangen is.

Bronnen: www.apeldoorn.nl; www.uitinapeldoorn.nl/stadsparken; www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn; www.parkzuidbroek.nl/parkzuidbroek