Wandelen in de koude maanden

Wandelen in de winter is, net als tijdens de drie andere seizoenen, een heerlijke bezigheid. Als je dacht dat je de hele winter binnen moest zitten, dan heb je het mis! Buiten valt nog genoeg te ondernemen en of je nou voor een wandeling in de natuur gaat of juist voor een mooie stadswandeling, beide valt prima te doen als het buiten koud is. Helemaal als je jezelf tijdens een pauze of na de wandeling ook nog eens trakteert op iets warms te drinken! Het enige waar je aan moet denken als je gaat wandelen in Nederland, is dat je je in de winter goed en warm aankleed voor een paar uur buiten.

Om te kunnen genieten van het wandelen in de winter en het vooral veilig te houden, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden. Goede en vooral warme kleding is erg belangrijk. Voor veel mensen kost het in de winter iets meer moeite om lekker naar buiten te gaan om te wandelen. Voordat je begint aan je wandeling is het verstandig om op een weer-app te checken wat de weersvoorspellingen zijn. Op basis van de verwachte temperatuur, windkracht en neerslagverwachting kan je dan bepalen voor welke wandelkleding je moet kiezen. Waar moet je rekening mee houden, zodat je er ook bij lage temperaturen warmpjes bij loopt? 

Om te gaan winterwandelen hoef je jezelf niet op extra kosten te jagen. Aan je normale wandelschoenen, je dagrugzak en een goede set kleding heb je in principe voldoende. Maar voor je vertrekt moet je bij een paar zaken toch even stilstaan.

Ook voor wandeltrainers of -begeleiders is het belangrijk om even stil te staan bij het wandelen bij koude omstandigheden. Daarvoor zijn hier een aantal tips te vinden. Vooraf even aan denken, dan kom je minder snel voor verrassingen te staan. Niet alle tips zijn voor ons van belang.

Bronnen: www.wandel.nl; www.wandeldingen.nl; www.wandelblog.nl

Wandeling Radio Kootwijk

Op zaterdag 7 oktober 2023 hebben een aantal wandelaars van de wandelgroep meegedaan met deze extra wandeling. Deze keer een kleiner aantal dan anders maar net zo gezellig. Het was mede door het weer en vooral de positieve instelling van de wandelaars weer een geslaagde ochtend. Vertrek vanaf Het Kristal om 9.00 uur en weer terug rond 12.45 uur. De wandeling begon op de parkeerplaats bij Hoog Buurlo en ging door afwisselend gebied richting Radio Kootwijk. Daarna richting de schaapskooi van Hoog Buurlo waar de deelnemers koffie en thee geserveerd kregen. Dit allemaal geregeld door onze vrijwilligers. Het laatste stukje was weer terug naar de parkeerplaats. Een extra woord van dank voor onze chauffeurs van deze dag en onze koffie/theeploeg. Zij hebben er mede voor gezorgd dat het een prachtige ochtend was.

Op onze website onder ‘media’, ‘wandelgroep in foto’s’ zijn voor de wandelaars meerdere foto’s te vinden. Een foto-video is daar ook te vinden onzer ‘media’, ‘wandelgroep in video’s’. Beide met een wachtwoord beschermd.

Extra wandeling Loenen

Op zaterdag 3 juni 2023 hebben we de tweede extra wandeling van dit jaar gehouden. Deze vond plaats rond Loenen. Vertrek vanaf Het Kristal en het startpunt van de wandeling was bij Open Erf De Groote Modderkolk aan de Vrijenbergweg.

Met in totaal 10 wandelaars gingen we richting Kasteel Ter Horst. Via een mooi klein paadje langs de zijkant van het kasteel kwamen we op de Molen-allee. Daarna door een afwisseling landschap richting camping De Marshoeve. Een stukje door Loenen richting Droefakkers.

Na een doorsteek over de Groenendaalseweg kwamen we in de Natuurtuin Harmanahof. Daar werden we ontvangen door onze koffie/thee-ploeg en konden gezellig met ondersteuning van een kikkerkoor genieten van een consumptie.

Het laatste stukje ging over de Loenense Enk terug naar ons startpunt. Rond 13.00 uur waren we allemaal weer terug bij Het Kristal.

De wandeling rond Loenen met informatie en navigatie-bestand is te vinden op onze website onder ‘Extra wandelingen‘ en te downloaden. Daar kan vrij gebruik van worden gemaakt.

Onze wandelaars kunnen op het beveiligde deel van onze website onder ‘Media‘ nog een fotocollage en een fotovideo bekijken of downloaden. Hiervoor is een wachtwoord vereist.

Eerste extra wandeling geslaagd

Voor de eerste wandeling van dit jaar zijn we dicht bij huis en binnen de grenzen van Apeldoorn gebleven. Een wandeling van ruim 6 kilometer door de parken en de parkenbuurt. Via het Verzetsstrijderspark, Prinsenpark, Wilhelminapark ging het door de wijk, via het Emmaplein, richting Oranjepark. Daarna een doorsteek naar het Beekpark om via een van de smalste steegjes van Apeldoorn terug te keren in het Oranjepark. Vervolgens door de wijk en langs de Grift weer naar Marialust. Daar aangekomen was er voor koffie gezorgd en konden we op de trappen van Marialust nog nagenieten van de wandeling met uitzicht op de kwartjesfontein.

Het infoblad met de route is gratis op onze site te vinden onder Extra wandelingen. Dit keer is er ook gekozen om een routebeschrijving in de tekst op te nemen. Je kunt dan altijd de wandeling nog eens volgen.

Op het afgeschermde gedeelte ‘Media‘ (wachtwoord vereist) op onze website kunnen de deelnemers van onze wandelgroep de foto’s bekijken en er is ook een fotovideo beschikbaar.

Al 9 jaar samen aan de wandel

Het is eind 2013, begin 2014. Vanuit Accres/Sportstimulering is het idee geboren om in Apeldoorn wandelgroepen te ontwikkelen. De gemeente Apeldoorn heeft daar subsidie voor beschikbaar. Na overleg met de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn en Wooncoörperatie De Woonmensen is in Apeldoorn Noord gekozen voor Het Kristal. Op 7 maart 2014 is het wandelen bij Wandelgroep Het Kristal begonnen. Een half jaar later volgde Wandelgroep Het Orderbos.

De verantwoording en begeleiding kwam bij Het Kristal in handen van Klaas Horrel van Accres en Joop Voerman, oud-medewerker van Accres. Soms was Judith Hetterscheid van Accres aanwezig. Wandelaars van het eerste uur kennen Klaas en Judith nog wel. Joop is nog steeds als begeleider actief. Als verzamelpunt werd de hal bij Het Kristal gebruikt. Niet altijd een prettige plek om vanuit te starten. Begonnen werd met een klein groepje van nog geen acht wandelaars. Langzaam werd het aantal groter en zijn er ook meer vrijwilligers bijgekomen.

Eind 2015 werd duidelijk dat de gemeente Apeldoorn de subsidie vanaf 2016 niet zou verlengen. Geen subsidie uit de sport- of welzijnshoek. Of de wandelgroep op welzijnsgebied niets te betekenen heeft. Wij weten wel beter! Accres trekt daarom hun mensen terug. Het was voor hun werk en dat werd niet meer betaald. Zij werden anders ingezet bij Accres. Joop en John de Jager hebben toen besloten dit niet te laten gebeuren en door te gaan met de groep.

Het aantal deelnemers bleef groeien. Steeds duidelijker werd dat wij naast het wandelen ook een sociale functie hebben. De hal van Het Kristal werd de huiskamer. Koffie&thee na afloop werd gedronken in de brasserie in Het Kristal. Toen de groep groter werd, beviel dit steeds minder. Overleg daarover, door Accres met de brasserie, bleek niet mogelijk. Wij zijn toen, in overleg met Het Kristal, op zoek gegaan naar een andere gelegenheid om na afloop samen te zijn. Vertrek en eindpunt bleef Het Kristal. Wij hebben dit toen gevonden bij de volkstuinen aan de Sprenkelaarsdijk. Dit was een mooie tijd en wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die wij daar van de beheerders ondervonden.

Aan alles kan een eind komen. Dat was ook zo met deze kantine. We gingen na tussenkomst van Irene Flapper, sociaal beheerder van Het Kristal, terug naar de brasserie. Een andere beheerder, waar wij wel afspraken mee konden maken. Door weg te gaan bij de volkstuinen, hebben we daar wel extra vrijwilligers aan overgehouden. Wat goed is, moet je niet weg doen, maar ‘gebruik’ van maken. Meer vrijwilligers werden aangetrokken bij de groep.

Nadat duidelijk werd dat de brasserie ging sluiten, hebben wij voor de koffie&thee voorziening aansluiting gevonden bij Ontmoetingsplek Het Kristal. Naast het wandelen is het sociale karakter van de wandelgroep steeds belangrijker geworden. Mede daardoor zeggen wij altijd: ‘eens bij de groep, altijd welkom bij de groep’, al gaat het wandelen niet meer.

Meer wandelaars, meer vrijwilligers. Wij hebben wel met elkaar afgesproken hoeveel wandelaars we op de lijst willen hebben en hoeveel deelnemers tijdens de wandeling. Dit heeft zowel met vrijwilligers als met de ruimte van deze huiskamer te maken. Na afloop om samen koffie of thee drinken is heel belangrijk. Tijd voor een lach en soms een arm om iemand heen… een stukje extra aandacht. Ook de andere activiteiten dragen bij aan het succes van onze groep.

Bij het 5-jarig bestaan hebben wij onze eigen website gelanceerd. Daarnaast werd er een aantal keren per jaar vanuit de website een digitale nieuwsbrief verstuurd. De groep is daarna steeds groter geworden. Zo groot zelfs dat we een tijdelijke stop op het aantal deelnemers moesten invoeren.

Maar ondertussen was ook de brasserie gesloten en moest er een oplossing gevonden worden voor onze koffie/thee voorziening na afloop van het wandelen. Ook deze hobbel hebben we kunnen nemen. De koffie/thee voorziening wordt nu geheel door onze eigen vrijwilligers verzorgd. Ook op die prestatie kunnen we trots zijn.

En toen… kwam corona… en lag alles noodgedwongen stil. Geen wandelen, geen gezellig napraten na afloop. We hebben er bijna alles aan gedaan om toch contact te blijven houden met onze wandelaars. Al met al een nare periode die we gelukkig goed hebben doorstaan. Na de eerste periode hebben we het wandelen op kleine schaal met een beperkt aantal mensen weer opgestart. Net toen het weer een beetje ging lopen, kwam de tweede periode van stilstand. Ook die hebben we overleefd.

Vanaf het moment dat het toen weer mocht, zijn we weer begonnen. Steeds met iets meer wandelaars. Het mocht allemaal weer en het was mooi om mee te maken dat we weer samen konden wandelen.

Natuurlijk, ook wij worden er niet jonger op. De afgelopen jaren hebben we om verschillende redenen afscheid genomen van een aantal wandelaars. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe wandelaars bijgekomen. Maar vanaf maart 2023 is de deelnamestop opgeheven. Mensen uit de wijken Zuidbroek, Zevenhuizen, Osseveld en Woudhuis zijn weer welkom om mee te wandelen.

Wij, onze wandelaars en vrijwilligers, gaan er voor om ook volgend jaar te kunnen zeggen, 10 jaar aan de wandel. Daar zullen we dan zeker de nodige aandacht aan schenken.

Als laatste wil ik al onze zes vrijwillige wandelbegeleiders en onze koffie/thee vrijwilligers bedanken voor hun inzet en meedenken zodat we aan de wandel kunnen blijven. Ook een woord van dank aan Woonmensen en Het Kristal dat we van de ruimte gebruik mogen maken. Dankbaar dat we dit samen hebben volbracht en nog steeds kunnen blijven doen.

Maart 2023, John de Jager, coördinator

De Apeldoornse Parken

Op de website van Wandelen in Apeldoorn is een artikel verschenen over de Apeldoornse parken. Ruim 150 jaar verschil zit er tussen de oudste en de jongste parken in Apeldoorn. Apeldoorn is rijk aan parken en deze parken nodigen uit om te wandelen. 

De groene omgeving in de stad Apeldoorn wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de parken. De parken zijn in feite de grote groene oases in de stenen ruimte waar o.a. koelte of rust is te vinden: de airco’s van de stad die steeds belangrijker worden. Om het veranderend klimaat, waaronder droogte, de baas te blijven moe­ten bomen goed kunnen blijven groeien, want het zijn grote verdampers van water. IVN Apeldoorn heeft via speciale ‘ommetjes’ veel aandacht voor deze parken. Lees het hele artikel op hun website.

De buitencode in de natuur

Wandelend, fietsend, hardlopend, vissend, mountainbikend of te paard. Steeds meer mensen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier, van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.

Verschillende sportbonden en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de natuur. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar, sportief gebaar”.

Hiermee vragen we bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. Zo gaan we op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur om. En zo kunnen we met zijn allen blijven genieten van de natuur. Deze Buitencode is er voor iedereen!

De vijf regels van de Buitencode

De Buitencode bestaat enkele simpele regels:

  1. Respecteer de natuur.
  2. Houd je aan de toegangsregels.
  3. Geef elkaar de ruimte.
  4. Wees vriendelijk.
  5. Spreek elkaar aan.

Respecteer de natuur
Maak geen lawaai en neem je afval mee.

Houd je aan de toegangsregels
Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.

Geef elkaar de ruimte
Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.

Wees vriendelijk
Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.

Spreek elkaar aan
Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Over de Buitencode

De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Atletiekunie, KNHS, KWbN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en NTFU.

Paleispark geen kaartjes-automaten meer

In het Paleispark is een geldig toegangsbewijs nodig. Sinds eind oktober 2022 staan er geen automaten meer bij de ingangen van het paleispark. Toegangskaarten kunnen nog wel gekocht worden via een QR-code die op het mededelingenbord bij de ingang hangt. Makkelijker is om thuis de kaartjes te kopen en mee te nemen op je mobiele telefoon (of natuurlijk meteen een jaarkaart te kopen).

Er zijn jaarkaarten en dagkaarten. Een jaarkaart voor 2023 kost €10,00, en een dagkaart €2,00. U kunt alle kaarten ook al vooraf via internet kopen. Kinderen tot 12 jaar en rolstoelgebruikers hebben gratis toegang tot het park. Jaarkaarten aangeschaft vanaf 15 oktober 2022 zijn geldig vanaf het moment van aanschaf tot en met 31 december 2023.
De toegangsbewijzen zijn te verkrijgen via deze link.

Na afronding van uw bestelling zijn de kaarten direct te downloaden. U ontvangt ook een e-mail met de kaarten. U dient het toegangsbewijs, opgeslagen op een mobiel apparaat of als print, op verzoek van personeel van Kroondomein Het Loo of een hiervoor aangestelde toezichthouder, te tonen.

Systeem werkt nog niet ideaal

Volgens een artikel in De Stentor geeft dit nieuwe systeem nogal wat gemopper en ergernis. Het werkt niet altijd even goed en soms is er totaal geen verbinding om dit te regelen. Zeker bij de achteringang tegenover de Pijnboomlaan, bij de parkeerplaats midden in het park.

Duurzamer en minder storingsgevoelig
De Rijksvoorlichtingsdienst is verantwoordelijk voor de nieuwe entree bij het Paleispark in Apeldoorn, wegens de ministeriële verantwoordelijkheid. Die laat weten dat dat de automaten zijn weggehaald, omdat deze vaak storingen vertoonden. Zoals meer organisaties en bedrijven heeft ook het Kroondomein gekozen voor modernere en duurzamere kaartaanschaf via de website. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het nieuwe systeem ‘duurzamer’. Omdat er minder papier en plastic aan te pas komt.

Toch merkt de Rijksvoorlichtingsdienst op dat een smartphone niet per se noodzakelijk is. Jaarkaarten en dagkaarten kunnen digitaal besteld worden. De smartphone is handig om je kaartje te laten zien, maar dat hoeft niet. Een printje voldoet ook. Lukt dat niet, dan kun je contact met het Kroondomein opnemen.

Het strenger controleren wordt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst verkeerd geïnterpreteerd. Dat gaat niet over de toegangskaart. Meer en meer mensen zijn er voor openings- en na sluitingstijd. Het Kroondomein hecht waarde aan de naleving van deze openingstijden. Een mededeling daarover is op een bord in het Paleispark te lezen.

Paleispark Het Loo

Het Paleispark is 650 hectare groot en ligt tegen Paleis Het Loo aan en rondom slot Het Oude Loo. Van oudsher diende dit park ter ontspanning en verpozing van de Koninklijke bewoners van Het Loo en hun gasten.

Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark gewerkt aan verfraaiing van het landschap. Met paden, vijvers en afwisseling tussen open plekken en boompartijen is een gevarieerd landschap gecreëerd dat natuurlijk oogt. Het westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit heidevelden. Deze werden ingezaaid met grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden. In dit deel van het park is nog een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd zichtbaar, het Wilhelminadal.

Boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel

De toegang, conform de regels, tot de boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel is gratis. Een gedeelte, met name de randgebieden, is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Een groot gedeelte, het kerngebied, is geopend van 25 december tot 15 september.

Aardhuispark

U kunt een kaartje kopen à €2,00 bij de toegangsautomaat bij de ingang van Het Aardhuispark. U kunt alleen betalen met een pinpas. 
De kaarten voor het Paleispark zijn niet geldig in het Aardhuispark en omgekeerd.