Voetsporen

De Wandelroutes

Elke week een andere wandelroute, met drie afstanden. Vanuit Zuidbroek gaan de wandelroutes naar o.a. Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, langs Kanaal Noord, kinderboerderij Laag Buurlo, terrein GGNet. Ook naar de wijk Osseveld, het Drostendal en zelfs Marialust. Altijd onder begeleiding van vrijwilligers. U wandelt nooit alleen.
Geregeld worden de routes aangepast of vernieuwd. Hieronder een aantal van de ruim 25 routes. Van alle routes zijn gpx-files voor de liefhebbers van navigatie beschikbaar. Op te vragen via e-mail.

Waar wordt gewandeld door de wandelgroep

Elke vrijdagmorgen een andere route met begin- en eindpunt de huiskamer van Het Kristal. Op de verschillende routes komen we, naast de bebouwde omgeving, door een of meerdere van de volgende gebieden.

Park Zuidbroek
Het groene hart van de wijk Zuidbroek. Het park is het laatst gereed gekomen park in Apeldoorn. Het is een heel ander park dan alle andere parken in Apeldoorn. Het is een groene schakel tussen Zevenhuizen en Zuidbroek, maar heeft ook verbindingen met het natuurgebied Het Drostendal aan de andere kant van de A50. Het park stond vroeger bekend als de ‘Apeldoornse hooilanden’. Het was een nat en drassig gebied met een waterloop; op de hooilanden graasde vee.
Het is nog een jong park en is 30 hectare groot. In zeker een derde van het park krijgt de natuur ruime kansen dankzij onder andere rietkragen, mossenveldjes, bomen en bosjes en waterlopen. Er zijn in het park verschillende sferen aanwezig, zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken. Het park is een mooie plek om te wandelen langs de brede waterloop met vistrappen en om een rondje te joggen, op één van de velden kan worden gesport en er zijn diverse speelplekken.

De Vellertheuvel
Natuurgebied ontstaan op een oude vuilstortplaats. In het gebied met veel open groen, een kunstwerk de poema en enkele uitzichtpunten. Over de heuvels zijn wandel- en fietspaden aangelegd. Ideaal voor sleetje rijden in de winter tenminste als er sneeuw ligt. 

Veld-vijvers
Eigenlijk één grote vijver in de wijk Zevenhuizen, in de hoek Fauststraat, Anklaarseweg, Laan van Zevenhuizen. Vermoedelijk ontstaan eind 60-er jaren door zandwinning. In de jaren 70 van de vorige eeuw een prachtige waterplek om te spelen en te zwemmen voor de wijk. Waar nu veel riet groeit was in die tijd zelfs een strandje. Nu met een brug over de vijver en plankier in de vijver voor bijvoorbeeld vissers.

Drostendal
Het nieuwe natuurgebied Drostendal is een ingesloten laagte met in het hart veen dat nog in takt is. De dikte van de veenlaag is circa 60 cm. De veenvorming vond plaats onder permanente vochtige omstandigheden. Na een droge zomer staat het grondwater op circa 45 cm onder het maaiveld. In de laagte stroomde geen beek, maar was wel door middel van een doorsteek verbonden met een volgende laagte. Dit is uniek op Oost-Veluwe. Het water in de laagte komt met hoge kweldruk uit de grond en heeft een hoog kalkgehalte. Daardoor heeft het een hoge buffer tegen verzuring en liggen er kansen voor de ontwikkeling van minder algemene natuurdoelen. Op deze plek wordt broekveen aangetroffen met daarom heen broekeerdgrond. Rond deze laagte liggen beekeerdgronden. Verder komen in het gebied veldpodzolen voor op de oude zandruggen. In het gebied zijn enkele sloten gedempt met gebiedsvreemde kleigrond. De oude boerderijen staan op de zandkoppen (inzijgplekken). De woonwijk Zuidbroek watert naar dit gebied af via een duiker onder de A50. Naast deze natte duiker ligt een tweede droge duiker voor de passages van onder andere kleine zoogdieren.

Weteringse Broek
Het Weteringse Broek ligt vlakbij de nieuwe wijk Apeldoorn Zuidbroek. In het gebied vind je volop wandel- en fietspaden. Op verschillende plaatsen in dit kleinschalige, agrarische landschap vind je bankjes waar je even kunt uitblazen.
Het ligt globaal tussen vliegveld Teuge en de A50. De doelstellingen in het gebied zijn natuurontwikkeling, versterking van het landschap en recreatie. Door middel van vrijwillige kavelruil wordt hiervoor ruimte vrijgemaakt, waarbij indien mogelijk, de betere gronden beschikbaar komen voor de landbouw en de nattere voor natuur. Tevens heeft gemeente Apeldoorn het streven om energie neutraal te worden. In dit kader zijn op een aantal locaties “energiebosjes” ontwikkeld. De bosjes zijn de afgelopen jaren ingepland met inheemse wilgen en elzen soorten. Het doel is om deze bosjes periodiek te oogsten en het vrijkomende hout te versnipperen en in te zetten voor de verwarming van het stadswarmtenet van de wijk Zuidbroek. Ook voor Apenheul zijn een aantal bosjes aangeplant en worden de takken gebruikt als aanvulling voor het voedsel van de dieren.

Mheenpark
Het Mheenpark is het groene hart van de wijk Zevenhuizen. Op de plek van het Mheenpark lag ooit het landgoed De Mheen. Hier komt de naam van het park vandaan. Het Mheenpark is ruim 30 jaar oud en uitgegroeid tot een prachtig groene oase. IVN heeft hier o.a. een bomenwandeling uitgezet. Hier kunnen wandelaars kennis maken met zevenentwintig verschillende boomsoorten dankzij naambordjes. Helaas zijn niet alle bordjes meer aanwezig.

Kanaal Noord
Ontdek het water van de beek De Grift en het Apeldoorns Kanaal, die niet alleen het gebied begrenzen maar ook bepalend waren voor de rijke historie van dit gebied. Een langgerekt gebied met fiets- en wandelpaden. Het kanaal heeft nog steeds een functie in de waterhuishouding van het gebied, het voert water af naar de IJssel van diverse Veluwse sprengen en beken. Wandelgroep Het Kristal maakt graag gebruik van het gedeelte tussen het sluisje in Apeldoorn en het buitengebied in noordelijke richting.

Marialust en het Verzetsstrijderspark
In het Apeldoornse Verzetsstrijderspark is de statige villa Marialust met bijbehorend koetshuis te vinden. Een prachtig oud park met historische gebouwen, oude bomen en slingerend water. Ook zijn er vele monumenten te vinden. Het gebied heeft een rijke historie met een prachtige vijvers met de bekende kwartjesfontein. Vele Apeldoorners zullen villa Marialust en haar omgeving kennen in haar huidige setting en zeer waarschijnlijk ook nog uit de tijden van de setting met het Historisch Museum en wellicht nog van de leegstand of zelfs met biotechnische in de prachtige kamers net na de oorlog. Maar de beleving houdt daar vaak op. De geschiedenis van het ontstaan van villa Marialust is echter zeer interessant en voert ons langs nu nog bekende Apeldoornse namen. Het pand is gebouwd omstreeks 1825.

Terrein GGNet
Op 29 april 1925 kochten de broeders Penitenten een landgoed aan op de Deventerstraat in Apeldoorn. Dit landgoed was toen 30 hectare groot. De broeders hadden al langer plannen om een derde stichting te bouwen voor rooms-katholieke krankzinnigen uit de noordelijke provincies.
In 1987 kreeg de St. Josephstichting een nieuwe naam: ‘De Wellen’. In 2000 fuseerde De Wellen met RIAGG Oost-Veluwe Apeldoorn en kreeg de nieuwe naam ‘Spatie’ totdat zij in 2007 opging in GGNet. Het huidige terrein van GGNet wordt momenteel veel gebruikt door buurtbewoners als wandelgebied of om de hond uit te laten. Ook wandelgroep Het Kristal maakt hier dankbaar gebruik van. Het heeft onder andere de mooiste beukenlaan van Apeldoorn en regelmatig komen we eekhoorns tegen. Wat er in de toekomst met het gehele terrein gaat gebeuren is nog onzeker.

Laag Buurlo
De kinderboerderij ligt in het noordoosten van Apeldoorn en u treft er nog een stukje historie aan. Het vroegere land “Laag Buurlo”, de villa en de boerderij met woonhuis dateren uit 1890. Laag Buurlo is van oorsprong een fruit- en veeteelt bedrijf en er staan nog steeds een aantal oude fruitbomen. Doordat het bedrijf geen bestaansrecht meer had en vanwege woningbouw in de wijk kocht de gemeente Apeldoorn het bedrijf op. De gemeente heeft er in 1970 een kinderboerderij van gemaakt. De gebouwen en de stallen zijn nauwelijks veranderd, waardoor de authentieke uitstraling bewaard is gebleven. Er is door de jaren heen flink geïnvesteerd in speeltoestellen op de speelweide.
Kinderboerderij Laag Buurlo heeft een recreatief, educatief en therapeutisch karakter. Het welzijn van de dieren staat bij de kinderboerderij hoog in het vaandel. De medewerkers, de vrijwilligers en een aantal medewerkers met een lichamelijke en/of geestelijke handicap doen hun uiterste best het de bezoekers naar hun zin te maken.

Geschiedenis van Zuidbroek

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Zuidbroek en haar omgeving, lees dan verder op onze website. Daar is meer interessante informatie te vinden.
Als u meer aanvullende informatie heeft, laat het ons weten. Wij willen dit dan opnemen.

Artikel geplaatst: 26-01-2019, gewijzigd: 09-10-2022; 27-01-2023