Landgoed ‘De Huyskamp’

Een landgoed in een gebied, nu Drostendijk/Drostendal, met een lange (familie) historie die teruggaat tot in de 14e eeuw. Toen bewoonde het oude riddermatige geslacht Van Silvolde de hoofdhof van de Silvoldermark. Dit ‘Huys Den Beukelaar’ stond aan de huidige Rijksstraatweg in Teuge en had een lanterskamer, een aparte kamer met een haardstede, gebruikt voor o.a. het innen van de pacht en het organiseren van de jacht, en een spieker, een schuur voor de opslag van bijv. graan. Het bijbehorende grondgebied omvatte ongeveer 24 hectare.

De oudst bekende stamvader van dit geslacht Van Silvolde, één van de oudste geslachten van de gemeente Voorst, is Johan van Silvolde. Hij werd geboren omstreeks 1360 en was gegoed in de Silvolder- en Veldwickermark. 
Zijn zoon, Evert Johansz. Van Silvolde verhuisde in de 15 eeuw naar Beemte, maar de huidige Kraaienjagersweg, hemelsbreed niet ver van de borgstede Silvolde. Hij en zijn nageslacht woonden en werkten meerdere eeuwen op het goed/hofstede ‘De Huyskamp’ en gingen zich eerst Van Silvolde to(e) Huijscamp en later toe Huijskamp en Huijskamp / Huiskamp noemen.

De hofstede ‘De Huyskamp’ bestond uit een hoofdgebouw/woongedeelte met een aangebouwde stal. Voor die tijd een wat luxere bouw. Het bijbehorende grondgebied besloeg tussen de 40 en 44 hectare, gelegen in Beemte Broekland, op de Anklaar en in Zuidbroek.
De omstreeks 1475 geboren Gijsbert to Huyscamp was kerkmeester en van de Kapel die aan de huidige Beemterweg heeft gestaan.

In 2016 is het vanouds agrarische gebied omgezet in een natuurgebied.

De traditie om boerderijen namen te geven werd waarschijnlijk ook in de hand gewerkt door het feit dat de vroegste boerderijen, die bij de verdere ontginning een belangrijke rol speelden, allemaal een naam hadden.
De boerderijnamen waren destijds dermate bekend, dat de eigenaren of de personen die daar woonden en werkten zich naar de betreffende boerderij noemden, of er naar werden genoemd. Aanvankelijk werd de boerderijnaam als een verduidelijkende toevoeging of als toenaam gebruikt, later als vaste, erfelijke familienaam. In stukken van vòòr 1600 staat bijv. achter de persoonsnaam de toevoeging ‘op het Berghuis’ of ‘van het Bosgoed’, in latere stukken worden Berghuis en Bosgoed als familienaam gebruikt. Andere voorbeelden zijn Johan te Huijscamp (1551) en Jan Hendrikx Huijscamp (1648).
Aan de hand van dit soort inschrijvingen bleek het vaak mogelijk om bij benadering vast te stellen wanneer een veldnaam overging op een boerderij.
Bron: Dr. D. Otten; Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn.

Terug naar overzicht van De wijk Zuidbroek.