Last van osteoporose? ‘Ga wandelen’

kop gezondheidsnieuws

In Nederland zijn er naar schatting 900.000 mensen met osteoporose. Ongeveer 80 procent van hen weet dit niet. Eén op de drie vrouwen en één op de vijf mannen boven de vijftig krijgt het. Het RIVM verwacht dat er rond 2025 1,4 miljoen mensen met osteoporose zijn. Gelukkig zijn er manier om osteoporose te voorkomen of om klachten te verminderen. Er op tijd bij zijn is dan belangrijk!

Met de jaren krijgen we minder sterke botten. In het ergste geval, osteoporose, kan dit leiden tot spontane breuken. Het goede nieuws is dat je zelf veel kunt doen om je skelet stevig te houden. Tip van bijzonder hoogleraar botkwaliteit Joop van den Bergh: ga wandelen. Op de website van Gezondheidsnet is het hele artikel te lezen.

Bewegen voor ouderen

Het is voor mensen vanaf 55 jaar extra belangrijk om regelmatig te bewegen. Ze hoeven niet meteen te sporten, maar het is belangrijk dat er dagelijks een wandeling wordt gemaakt. Lang niet alle ouderen doen dat in voldoende mate. Bij senioren die in een verzorgingshuis of een verpleeghuis wonen beweegt driekwart van de mensen te weinig. Het gevolg is dat er gemakkelijk overgewicht kan ontstaan, maar er ontstaat ook een slechte conditie. Dat zijn allemaal redenen waardoor senioren zich minder gemakkelijk zelf kunnen redden. Een tekort aan bewegen kan zelfs lijden tot ernstige ongelukken door valpartijen.

Meer lezen?

Belang van bewegen

Bewegen is essentieel voor onze gezondheid en welzijn, ongeacht onze leeftijd. Maar wist je dat het voor ouderen nóg belangrijker is om actief te blijven? Helaas bewegen veel senioren te weinig, wat kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. In dit artikel bespreken we de uitdagingen die senioren ervaren bij het handhaven van een actieve levensstijl, waarom beweging zo belangrijk is voor ouderen, en de vele voordelen van voldoende beweging.

Het is niet altijd eenvoudig voor senioren om voldoende te bewegen. Ze kunnen te maken hebben met fysieke beperkingen, chronische aandoeningen, of gewoon niet weten welke activiteiten het beste bij hen passen. Bovendien kunnen sociale isolatie en het gebrek aan steun van familie en vrienden het moeilijker maken om gemotiveerd te blijven om actief te zijn.

Weinig bewegen kan leiden tot een verminderde spierkracht, stijfheid in gewrichten, en een verhoogd risico op vallen en botbreuken. Daarnaast kan een zittende levensstijl bijdragen aan het ontwikkelen van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Deze gezondheidsproblemen kunnen op hun beurt weer leiden tot een verminderde levenskwaliteit en afhankelijkheid van anderen.

Meer lezen?

Foldermateriaal

Om je te helpen met meer bewegen, naast het wandelen bij onze in de wandelgroep, hebben we een aantal folders gevonden. Elke folder geeft een aantal tips om meer te bewegen, zeker op oudere leeftijd. Er zit altijd wel iets bij wat je in verschillende omstandigheden kunt gebruiken. Het is niet meer dan een indicatie om in beweging te komen maar ook om je aan het nadenken te zetten.

Bewegen zonder pijnklachten

• Thuis in beweging voor ouderen

Kras en Krachtig

• Thuis in beweging, fitness voor ouderen 1

• Thuis in beweging, fitness voor ouderen 2

• Thuis in beweging, fitness voor ouderen 3

• Thuis in beweging, fitness voor ouderen 4

• Thuis in beweging, fitness voor ouderen 5

Meer informatie is ook te vinden op de website van Thuisarts.

Lees ook eens ons artikel: Beter oud worden.

Pas op voor deze manieren van oplichting

Opgelicht worden is een nare ervaring. Het overkomt veel mensen, want de daders zijn vindingrijk. Zorg dat u er niet intrapt. Babbeltrucs aan de deur en phishing e-mails zijn inmiddels bij veel mensen bekend. Dat weten oplichters ook en daarom zijn ze altijd op zoek naar nieuwe manieren om slachtoffers te maken. De nieuwste oplichtingspraktijken laten zien hoe vindingrijk en professioneel ze te werk gaan.

Oplichters verzinnen steeds nieuwe trucs. Ze sturen bijvoorbeeld een mail met in de bijlage een rekening van een bekende organisatie, zoals PostNL, DHL, Parkmobile, ANWB of een bank. Open de bijlage niet, want die kan schadelijk zijn.

Lees ook dit artikel!

fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Daarnaast proberen we slachtofferschap te voorkomen door burgers en bedrijven bewust te maken van fraude-risico’s en praktische tips te geven over hoe zij die risico’s kunnen beperken.

Door het registreren van de fraudemeldingen houden we zicht op de laatste ontwikkelingen en kunnen we anderen daar direct voor waarschuwen via deze website, Facebook en Twitter. Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen verder bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbevoegdheid.

Lees verder….

Senioren en Veiligheid

In het kader van de campagne Senioren en Veiligheid worden in september 2020 vier webinars (online uitzendingen) georganiseerd. De presentatie is in handen van Catherine Keyl. In elk webinar wordt ingegaan op een specifieke vorm van criminaliteit waar senioren slachtoffer van worden. Kijk verder op deze website van het ministerie van van Justitie en Veiligheid.

Ook je eigen bank heeft meer informatie over dit onderwerp. Ga daarvoor naar de website van je bank.
Neem even de tijd om dit alles door te nemen. Dit kan veel narigheid voorkomen. Beter vooraf goed geïnformeerd dan achteraf merken dat je er toch ingetuind bent. Het overkomt ons allemaal wel eens.

Publicatie van 25-05-2022; gewijzigd 31-01-2024; 19-02-2014

Hulp of zorg nodig? Een stappenplan

Wie voor een ander zorgt of moet gaan zorgen, komt in een nieuwe wereld terecht. Een wereld van hulpmiddelen, zorgkantoren, onbekende wetten en plotselinge hulptroepen. Een wereld zonder wegwijzers bovendien. U zult uw eigen route moeten bepalen, maar waar vindt u dat? Wat nu? Wie kunt u inschakelen? Waar kunt u terecht voor ondersteuning?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bij het Wmo-loket of op de afdeling Welzijn kunt u uit naam van degene voor wie u zorgt, vragen om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagopvang, maaltijdverzorging, begeleiding bij de administratie, of een vervoerspas voor vervoer op maat. De gemeente zal als eerste een gesprek aanvragen met uw vader, moeder of oude tante. U kunt zelf bij dat gesprek aanwezig zijn en is zelfs wenselijk. Doel van dat gesprek is, om te achterhalen of uw naaste écht een bepaalde voorziening nodig heeft. De gemeente rekent voor de meeste hulp vanuit de Wmo een vast tarief per maand. U leest er hier meer over.

Bij de gemeente kunt u onder andere terecht voor:

  • Vervoer in de regio (voor mensen die moeilijk kunnen lopen en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
  • Individuele begeleiding;
  • Een beschermde woonplek;
  • Dagbesteding op maat;
  • Aanpassingen in de woning zoals bijvoorbeeld drempels verwijderen, bredere deuren, een aangepaste lichtschakelaars, een aangepaste keuken, een traplift of toiletverhoger.
  • Een rolstoel, scootmobiel of rollator (deze hulpmiddelen krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
  • Respijtzorg (zorg om de mantelzorger te vervangen, bijvoorbeeld als die op vakantie is);
  • Ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door een mantelzorgmakelaar of een cliëntondersteuner.
  • Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
  • Aanvullende vervoersvoorzieningen, zoals een bruikleenauto, aanpassingen van uw auto, bijzondere fietsen.

Daarnaast kunt u vaak ook bij de gemeente terecht voor algemene voorzieningen, zoals een klussendienst, een boodschappendienst, maaltijden als zelf koken niet meer lukt.

Heeft u in een noodgeval op stel en sprong een hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld een rolstoel of een toiletverhoger? Neem dan contact op met een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. Daar kunt u hulpmiddelen kopen, maar ook huren of lenen. Bij bekende namen als Vegro en Medipoint kunt u ook online hulpmiddelen bestellen. Vanuit de Zorgverzekeringswet is het lenen van bepaalde hulpmiddelen gratis. Uw zorgverzekeraar en de leverancier van uw hulpmiddelen kunnen u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Er geldt een maximumtermijn van 26 weken voor het lenen van hulpmiddelen. Huren kan ook.

Als u medische- of lichamelijke zorg nodig heeft, kunt u bij de wijkverpleging terecht. De verzorgende of verpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen, douchen, steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Soms is verpleging nodig. Bijvoorbeeld als u injecties, medicijnen of wondzorg nodig heeft. Wijkverpleging en (medische) verzorging thuis zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft. Wilt u wijkverpleging aanvragen? Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden zijn meestal in dienst van een thuiszorgorganisatie. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. En als dat zo is, dan bekijkt u vervolgens samen welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. U heeft geen indicatie nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Vooral hulp aanvragen via de gemeente, is een zaak van lange adem. U bent snel een paar weken verder voordat u duidelijkheid heeft. Dat is lastig, want ondertussen moet u weer aan het werk en kan uw vader thuis niet uit de voeten. Particuliere zorgbureaus kunnen uitkomst bieden. Die bureau’s bieden veel soorten hulp en diensten aan, vaak tegen een betaalbare prijs. Bovendien is er soms een vergoeding van de kosten mogelijk. Hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Een bureau voor particuliere zorg regelt bijna alles.  Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Dan kunt u een zogenaamde zorg-au-pair voor ouderen huren. Of zoekt u iemand die af en toe een wandelingetje maakt met degene die zorg nodig heeft? Of iemand die meegaat naar het theater of museum? Het is allemaal mogelijk. De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor een schoonmaakhulp betaalt u bij de meeste bureaus tussen de 20  en 45 euro per uur. De kosten voor een zorg-au-pair bedragen tussen de 2000 en 7000 euro per maand. Particuliere zorg lijkt duur, maar misschien krijgt u een deel van de kosten vergoed.

Na een ziekenhuisopname kan de transferverpleegkundige van het ziekenhuis een doorverwijzing regelen naar een tijdelijk bed in een zorginstelling. Dit heet eerstelijnsverblijf.

Eerstelijnsverblijf is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit kan met of zonder verpleging of verzorging zijn. Het is een belangrijke voorziening voor als het thuis (nog) even niet gaat. U komt in aanmerking voor eerstelijnsverblijf zorg als uw huisarts het niet veilig vindt dat u naar huis gaat, of als de medische zorg die u nodig heeft, thuis niet goed te organiseren is. U hoeft zo’n tijdelijk verblijf in een zorginstelling niet zelf te regelen. De ontslagverpleegkundige of transferverpleegkundige bespreekt uw situatie met uw huisarts of met de specialist ouderengeneeskunde of met de arts verstandelijke gehandicapten (AVG).

Heeft u of degene voor wie u zorgt, blijvend intensieve zorg nodig? Dan heeft u zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om die zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Met een indicatie op zak, heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen. Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. Hoewel u ook thuis kunt blijven wonen, als u dat wilt. U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg ‘in de nabijheid’ of permanent toezicht nodig heeft. Zorg in de nabijheid is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan Alzheimer lijdt. In zo’n situatie moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn.

In bijna elke gemeente zijn vrijwilligers actief. Hun diensten zijn meestal gratis, of zeer voordelig. Denk aan hulp bij de administratie, boodschappen doen of kleine klusjes in huis. Nieuw is de opkomst van zorgcoöperaties. Dit is een vorm van burenhulp.

Het lijkt misschien wel of u er alleen voor staat. Maar er zijn veel professionals die u kunnen ondersteunen bij uw zoektocht naar de juiste opvang en hulp. We noemen er een paar:

Casemanager dementie: Heeft u – of degene voor wie u zorgt – alzheimer of een andere vorm van dementie? Dan heeft u recht op een casemanager dementie. De casemanager is meestal een wijkverpleegkundige, gespecialiseerd in dementie. Hij of zij geeft uitleg, praktische adviezen en emotionele steun. Ook aan mantelzorgers.

Mantelzorgmakelaar: Een mantelzorger moet veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan helpen bij taken die veel tijd en energie kosten. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb). En ook bij het invullen van formulieren, of het op orde krijgen van de administratie.

Wmo-consulent: Wilt u thuishulp aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wmo-consulent helpt daarbij. De Wmo-consulent werkt bij de gemeente. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek, het zogenoemde keukentafelgesprek. Daarna zoekt de Wmo-consulent naar de beste oplossing.

Cliëntondersteuner: De cliëntondersteuner is gratis; de gemeente betaalt de kosten. Toch is de cliëntondersteuner onafhankelijk. Hij of zij komt op voor úw belangen. U kunt advies vragen over 24-uurs zorg thuis, of over opname in een verpleeghuis. De cliëntondersteuner kan ook meegaan naar het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent.

Ouderenadviseur: Sommige gemeenten hebben een ouderenadviseur in dienst. U kunt er terecht met allerlei vragen: over wonen, zorg, welzijn en financiën. De ouderenadviseur weet ook welke activiteiten de gemeente organiseert voor ouderen.

Specialist ouderengeneeskunde: De verpleeghuisarts heeft een nieuwe naam: specialist ouderengeneeskunde. Deze arts is gespecialiseerd in ouderdomsziekten en chronische ziekten. Hij of zij komt ook bij u thuis, als dat nodig is. Dit gebeurt vaak na een verzoek van de huisarts of de wijkverpleegkundige.

Lees voor meer informatie ook ons eerder geplaatst bericht op onze website over ‘Voorzieningen binnen de Wmo’. Of ons artikel over ergotherapie.

Publicatie van 09-02-2022; gewijzigd: 31-01-2024

Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger gratis mee

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen met de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de reis- of parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden.

Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, kunt u een OV-begeleiderskaart aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als iemand slecht ziet, in een rolstoel zit of door een psychische aandoening niet zelf kan reizen. Met de OV-begeleiderskaart reist u gratis mee in de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de website Argonaut.nl vindt u informatie en een aanvraagformulier.

Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-vervoerspas? Dan kunt u samen gebruik maken van de Regiotaxi of deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger gratis mee, soms betaalt u een bedrag per kilometer. U kunt gratis meereizen als de persoon voor wie u zorgt een Wmo-vervoerspas heeft met gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in aanmerking komt. Zonder zo’n pas kunt u in de meeste gevallen ook mee, maar dan betaalt u een klein bedrag, meestal hetzelfde lage Wmo-tarief als de houder van de Wmo-vervoerspas.

De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 kilometer. Voor langere ritten is er Valys, taxivervoer voor de langere afstand. Iemand die reist met Valys mag één begeleider gratis meenemen.

Woont de persoon voor wie u zorgt in een buurt met betaald parkeren? In veel gemeenten kunt u als mantelzorger een gratis parkeervergunning krijgen. Daarmee kunt u op een vastgesteld aantal dagen per jaar parkeren in de buurt van het adres waar u hulp geeft. Zo kunt u op bezoek gaan en even een ommetje maken of samen boodschappen doen, zonder dat het u parkeergeld kost. U vraagt de vergunning aan op naam van de persoon voor wie u zorgt. Meestal geldt als voorwaarde dat de persoon voor wie u zorgt hulp vanuit de Wlz of de Wmo krijgt. Vraag dit na bij de gemeente.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen parkeren, zodat u minder ver hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het ziekenhuis. Als iemand vanwege een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen. U kunt dan als mantelzorger op een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in uw auto meereist. De persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij de gemeente.

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder begeleiding kan reizen, worden ook de reiskosten van de begeleider vergoed. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden. Vraag ernaar bij de zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt.

Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt u dat u sommige uitstapjes niet maakt, omdat de kosten van trein, bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Publicatie van 3-01-2022; gewijzigd: 31-01-2024

Zo helpt een tablet iemand met dementie

Mensen met dementie kunnen veel plezier beleven aan een tablet. Dit apparaat helpt hen bijvoorbeeld om contact te maken met anderen en om bezig te zijn met hun interesses. Op welke manier kunt u een tablet het best gebruiken? Wetenschappelijk onderzoeker en arts David Neal van Amsterdam UMC vertelt. Tablets kunnen mensen met dementie op verschillende manieren helpen. Wetenschappelijk onderzoek toont dat aan. “Iedereen kent de tablet natuurlijk van beeldbellen via Skype of Facetime. Dat is ook een heel belangrijke toepassing voor mensen met dementie, want voor hen is eenzaamheid vaak een probleem,” zegt David Neal.

Hoe beginnen?
Een tablet is voor de meeste mensen makkelijker te bedienen dan een computer of laptop, omdat er geen muis en geen toetsenbord aan te pas komt. Een tablet is ook makkelijker in het gebruik dan een smartphone, omdat het scherm groter is. Er bestaan speciale tablets voor senioren, maar gewone tablets kunnen ook geschikt zijn. Die hebben bovendien als voordeel dat ook andere mensen die op bezoek komen daarmee vertrouwd zijn.

Hoe gebruiksvriendelijk een tablet ook is, toch zal de één er sneller mee leren omgaan dan de ander. Dat heeft natuurlijk ook te maken met of iemand eerder een smartphone of tablet heeft gebruikt. Is dat niet het geval, dan zal de uitdaging groter zijn, zegt David Neal. “Toch heb ik vaak gehoord dat mantelzorgers soms verrast zijn over wat hun naasten nog kunnen leren, ook als ze nooit eerder een tablet hebben gebruikt. Geef het dus niet te snel op. Met een beetje oefening en de juiste apps kunnen ook mensen met dementie vaak veel leren.”

Neal raadt aan om te beginnen met een app die interessant is voor de persoon voor wie je zorgt. Houdt iemand van puzzelen, probeer dan eerst een puzzelspel. Het begint dus met het vinden van een geschikte, gebruiksvriendelijke app.

“Ga vervolgens samen oefenen en maak daar een leuk moment van. Blijf geduldig als het niet in één keer lukt. Betrek ook anderen bij het gebruik van de tablet. Laat bijvoorbeeld kleinkinderen beeldbellen met opa of oma. Dat werkt motiverend,” zegt Neal.

Apps voor mensen met dementie

De smartphone en tablet (zoals de iPad) zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook je naaste met dementie kan deze nieuwe technologie gebruiken. Zo blijkt uit onderzoek dat ze veel plezier kunnen beleven aan het spelen met een tablet, zelfs als ze geen enkele ervaring met computers hadden. Ook voor jou kunnen apps een uitkomst zijn. Het is een manier om samen iets leuks te doen. Maar het kan de zorg ook verlichten. Op de website van dementie.nl vind je tips voor handige en leuke apps.

Net als bij iedere activiteit, is het bij apps de kunst om iets te vinden dat aansluit bij je wensen en vermogen. Als je naaste voor het eerst op een tablet speelt, is het verstandig om vooraf een ‘voorraad’ spelletjes te downloaden. Zo kun je snel wisselen als iemand een spel of app niet leuk of zelfs vervelend vindt. Ook kan het helpen om meerdere keren te testen of je naaste plezier heeft met de tablet of een bepaald spel. Op deze manier kom je erachter welke spellen ze leuk vindt en misschien ook welk moment van de dag het meest geschikt is om een spel te doen.

Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie Momenteel hebben 290.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zoveel mogelijk anderen – voor hen inzetten. Mensen met dementie willen vaak deel blijven nemen aan activiteiten en contact houden met familie, vrienden en ken­nissen. Ook voor hun naasten is dit belangrijk.

Het programma ‘FindMyApps’

Het afgelopen decennium zijn veel apps ontwikkeld die voor de genoemde problemen en wensen een praktische oplossing bieden, maar welke zijn geschikt voor mensen met demen- tie? En hoe vind je in het woud van apps iets dat aansluit bij persoonlijke interesses? Om het zoekproces naar gepaste apps te vereenvoudigen hebben onderzoekers van Amsterdam UMC (locatie VUmc), Saxion Hogeschool en Radboudumc in co-creatie met mensen met dementie en mantelzorgers, professionals en ICT experts een hulpmiddel ontwikkeld: het FindMyApps programma.

Wat is FindMyApps?
Het FindMyApps programma bestaat uit een app met een keuzehulpmiddel en een training om de tablet en de FindMyApps app te leren gebruiken. Met de app kan men eenvoudig dementievriendelijke apps vinden, die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de persoon met dementie. Deze apps kunnen het dagelijks functioneren ondersteunen en activiteiten bieden. Hierdoor kunnen mensen met dementie het dagelijks leven beter managen en weer bevredigende betekenisvolle en sociale activiteiten hebben. Daarmee ondersteunt FindMyApps niet alleen de persoon met dementie, maar ontlast het ook de mantelzorger.

Publicatie: 28-11-2021; gewijzigd: 31-01-2024

Raadsels, puzzels of hersenkrakers

Je kunt zelf veel doen om je hersenen in conditie te houden. Gezonde voeding, voldoende slaap en regelmatig bewegen kunnen helpen om je hersenen zo gezond mogelijk te houden en het risico op hersenaandoeningen te verkleinen. Maar er is meer voor nodig.

Iedereen heeft als kind gepuzzeld. Alle stukjes bij elkaar zoeken om een mooie puzzel compleet te maken. Beginnen met de hoekjes en dan langzaam naar binnen puzzelen. Je kunt puzzels gebruiken als simpel tijdverdrijf, maar puzzels kunnen ook een ontspannende werking hebben. Even weg van alle stress in deze tijd en gewoon lekker ontspannen puzzelen. En je wordt er nog slimmer van ook. Onderzoek toont aan dat mensen die regelmatig hun hersenen trainen met puzzels en raadsels significant slimmer zijn dan mensen die dat niet doen. Vooral belangrijk op oudere leeftijd. Maar het belangrijkste is dat je plezier hebt in het puzzelen.

Hersenen in conditie door uitdaging

Het is belangrijk om je brein te blijven uitdagen, blijf het met oefeningen fit houden. Dat geldt voor alle leeftijden en elke leefstijl. Alleen, samen of in een groep.

Onderstaand een aantal websites die je daarbij helpen of uitdagen.

• Raadsels en puzzels
Raadsels nu
Quizzo
Brain Gymmer
Groepsspellen
Neurocampus
Hersencoach
Raadselspel

Publicatie: 20-02-2021; gewijzigd: 31-01-2024

Eindelijk extra toegangsweg voor Zuidbroek

Op papier bestaat ie al lang. Hij verscheen in rapporten en er werd een officieel besluit over genomen in 2016. Dit jaar moet het idee dan realiteit gaan worden: een extra ontsluitingsweg voor Zuidbroek. Nodig omdat Apeldoorn verder groeit in dit deel van de stad.

Eigenlijk gaat de voorgeschiedenis nog langer terug. Er wordt al ruim twintig jaar gesproken over de manieren waarop mensen die nieuwbouwwijk in en uit moeten rijden. Met verschillende opties die alle hun voor- en nadelen hebben. En daarom soms ook weer afvielen. Dat leidde tot irritatie bij de toenmalige wijkraad, die in 2020 aangaf dat het allemaal wel erg lang duurde.

Het plan dat nu uitgevoerd zal worden betreft een weg die de Deventerstraat met de Terwoldseweg verbindt. Op een kaart op de gemeentelijke website staat een route ingetekend over het GGNet-terrein.

In oktober 2016 besloot de gemeenteraad al dat die weg er – op termijn – zou komen. Dat zou vanwege de groei van Zuidbroek uiteindelijk ‘noodzakelijk’ zijn. Op dat moment was er niet zo’n haast mee omdat in deze hoek van Apeldoorn nog niet of nauwelijks gebouwd werd. Dat is nu anders. Er zijn meerdere bouwplannen in het gebied tussen de wijk Zevenhuizen, A50, Deventerstraat en Park Zuidbroek. In totaal komen er honderden woningen bij.

De nieuwe straat zal worden ingericht als 30 kilometerweg, zo is eerder besloten. Met klinkers als bestrating en met drempels. Dat moet ervoor zorgen dat er niet hard gereden wordt en dat de weg niet aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer. Het moet vooral een ontsluitingsweg zijn voor het deelgebied De Wellen. Wel is de verwachting uitgesproken dat er straks minder verkeer door Zevenhuizen zal rijden.

De weg gaat zo’n 4 miljoen euro kosten. Onder meer omdat er nog grond aangekocht moet worden. Er is nu 1,3 miljoen euro beschikbaar, de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het beschikbaar stellen van de rest van het budget. Het idee is dat een deel daarvan verhaald wordt. Drie ontwikkelaars die in het gebied gaan bouwen, zouden ook een bijdrage moeten leveren.

Afgelopen najaar is de aanleg van de weg al benoemd toen er werd besloten over een bouwplan aan de Terwoldseweg. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis wil daar ruim tachtig woningen realiseren. De gemeente stipte toen de nieuwe ontsluitingsweg aan; die zou begin dit jaar verschijnen. Die planning is alweer achterhaald. Als de financiering rond is, zou de aanleg in de tweede helft van dit jaar moeten beginnen.

Bron: De Stentor, editie Apeldoorn; 17-01-2024.
Lees ook ons eerder hierover verschenen artikel: Verkeersontsluiting Zuidbroek.