Attentie voor de wandelaars

Vanaf 12 juni 2020 gaan we weer starten met de wekelijkse wandelingen. Wel met aangepaste maatregelen.
Volgens de vanaf 1 juni geldende regels mag er weer in kleinere groepen samen gewandeld worden. Wij vinden het met de nodige aanpassingen mogelijk weer te starten met de wandelingen vanaf Het Kristal. In deze nieuwsbrief zullen we verder uitleggen hoe wij de eerste weken het opstarten vorm gaan geven. De maatregelen betekenen voor ons een extra inspanning om dit alles voor onze wandelaars weer mogelijk te maken. We hebben op 12 juni precies drie maanden niet als groep kunnen wandelen.

Weer aan de wandel…

De maatregelen maakt het wandelen in kleinere groepen vanaf 10 tot maximaal 16 personen weer mogelijk.  Per 1 juli worden deze maatregelen misschien versoepeld. Onder deze maatregelen vallen wij ook. Nu mag er ook al in beperkte mate buiten in kleinere groepen met aangepaste maatregelen gewandeld worden. Het Kristal is voor koffie/thee en toiletten niet beschikbaar. Dus voor ons voorlopig geen ‘gezellige, sociale nazit’. Misschien is er vanaf 1 juli meer mogelijk.

Wie zich niet lekker voelt, of ziek is, wandelt niet mee. Geen risico’s nemen. Geldt uiteraard ook voor de begeleiders.  Meld ons wel even als je door ziekte niet mee kan wandelen. Dit is voor ons ook belangrijk om te weten.

Mocht de deelname groter worden dan er ruimte is en de maatregelen gelden ook dan nog na 1 juli, dan kunnen we in overweging nemen om misschien drie groepen te vormen. We zien nog wel of dit wenselijk en haalbaar is.
Zodra er meer bekend is, zullen we dit melden. Meer informatie in onze nieuwsbrief 26.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Oplossingen hersen-krakers voor thuisblijvers

De afgelopen maanden is er twee keer een aantal hersen-krakers gegeven. De eerste keer was met Koningsdag en de tweede keer met Hemelvaartsdag. Voor beide uitgaven volgen hier de krakers nogmaals met de antwoorden.

Koningsdag krakers

Hemelvaartsdag krakers

Ondanks de corona-crisis hebben we toch geen tijd weten te vinden om oplossingen te vinden voor deze krakers. In totaal is er door één wandelaar voor de eerste serie krakers antwoorden aangedragen. Dat is dan meteen de winnaar. Toch goed om te merken dat we, ondanks de corona-crisis, genoeg te doen hebben om deae tijd door te komen.
Dat er om ze maken extra tijd in is gaan zitten, is geen probleem, we hadden toch tijd over…

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Dat is de titel van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn dat u hier kunt downloaden. Het is samengesteld door de kerngroep, daarbij zeer geïnspireerd door de enthousiaste en veelzijdige inbreng van meer dan 150 mensen aanwezig bij of geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst van 20 november 2019 en/of de Verdiepingsbijeenkomst van 28 januari jl. 

Het is verheugend dat een groot aantal organisaties en particulieren nu al heeft aangegeven partner te willen zijn van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn; zie paragraaf 6 van het akkoord. 
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. De jaren 2020 en 2021 zijn de eerste jaren van de uitvoering, en zeer recent heeft het Ministerie van VWS bericht dat deze periode wordt verlengd t/m 2022. Een mooie extra impuls om de gewenste, langdurige samenwerking vanaf nu verder concreet gestalte te gaan geven. In paragraaf 4 kunt u verder kennisnemen van de zes deelakkoorden.
In deze video geven twee ambassadeurs van het akkoord een toelichting.

Lees verder…..

Leefstijlmonitor

De Leefstijlmonitor (LSM) is een duurzaam instrument waarin gegevens verzameld worden over leefstijl en is bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is vastgesteld. Verschillende partijen die zich richten op leefstijl hebben hun krachten gebundeld in het  Consortium van de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor zorgt voor een samenhang en voorkomt overlap in gegevensverzamelingen op het gebied van de leefstijl gerelateerde thema’s.  De Leefstijlmonitor is een van de belangrijkste bronnen voor het leveren van landelijke kerncijfers over Leefstijl aan de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Lees verder…..

Beweegrichtlijnen

In 2019 voldeed 49,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit percentage is het hoogst onder 18-34-jarigen en neemt af met de leeftijd.

De beweegrichtlijnen zijn voor volwassenen en ouderen als volgt gedefinieerd:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten
Bijna de helft van Nederlanders voldoet aan Beweegrichtlijnen

In 2019 voldeed 49,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Onder 65-plussers is het percentage mannen dat aan de Beweegrichtlijnen voldoet hoger dan het percentage vrouwen.

Nederlanders bewegen én zitten meer dan gemiddeld in EU

Nederlanders scoren het hoogst in de Europese Unie (EU) als het gaat om bewegen naast sportactiviteiten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: fietsen, dansen en in de tuin werken. Maar Nederlanders zitten gemiddeld ook veel vaker dan andere EU-burgers.

Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

Lees verder…..

Wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl

Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus. Maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Meer dan 1600 artsen en andere medisch experts roepen Nederlanders op om meer werk te maken van een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel.

De link tussen een ernstig beloop van een coronabesmetting en leefstijlziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten wordt steeds duidelijker. Uit RIVM-cijfers blijkt dat meer dan 70 procent van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, een of meer onderliggende aandoeningen had. Bijna de helft (43,5 procent) had hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een kwart had diabetes type 2.

Lees verder…..

De Nationale Suiker Challenge

Meer dan 60% van de volwassenen in ons land voldoet niet aan de suikerrichtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoe meer suiker je binnenkrijgt, hoe groter de kans op overgewicht en daardoor diabetes type 2. Een week zonder suiker heeft dus zo zijn voordelen.

Zeven dagen gezond eten en drinken zonder suiker: dat is de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Meedoen is goed voor je gezondheid, verrassend lekker en helemaal gratis. Ga jij de uitdaging aan? 

Lees verder….

Wandelen langs oorlogsmonumenten

In 2020 is Apeldoorn 75 jaar bevrijd. In en rondom Apeldoorn vind je sporen van de Tweede Wereldoorlog: het verzet, de jodenvervolging en de bevrijding. Deze route voert je langs bijzondere oorlogsmonumenten.
Op de website van Uit in Apeldoorn staat deze hele route aangegeven met de verklarende teksten. De totale afstand is ongeveer 6,6 km.
Lees verder…..

Audiotour Canadian Walk vanaf maandag 1 juni beschikbaar

Op 17 april 1945 werd Apeldoorn bevrijd. Binnenkort kan deze bijzondere gebeurtenis per audiotour beleefd worden. Deelnemers worden meegenomen van Canada naar de stranden van Normandië, tot aan de grens van Apeldoorn waar dappere mannen de stad bevrijdden. Ontdek 26 persoonlijke en bijzondere verhalen van veteranen en burgers. De route is vanaf maandag 1 juni beschikbaar in de Play Store en App Store.
Lees verder…..

De 8 voordelen van wandelen

Dat wandelen goed is, weten we allemaal! Maar, wáárom is wandelen zo goed voor je? Wandelen is gezond! Iedereen heeft beweging nodig om fit en gezond te blijven. Door dagelijks een half uurtje te bewegen, verklein je de kans op ziekten en verbeter je de algehele quality of life. Ben je benieuwd naar nog meer voordelen van wandelen? In de blog op de website van Life-Line zetten zij voor jou een aantal voordelen van regelmatig wandelen op een rij!

Let op: ga niet wandelen in een druk gebied, houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen en houd je aan de corona maatregelen!

Lees verder…..