Nieuwe recreatieborden in het Weteringse Broek

Tussen Apeldoorn en Teuge is de aanleg van 75 hectare nieuwe natuur in het Weteringse Broek afgerond. Op donderdag 16 december onthulden een aantal bewoners uit het Weteringse Broek en de omliggende dorpen de nieuwe recreatieve bebording in het Weteringse Broek.

“Dankzij de nieuwe informatieborden krijgt de nieuwe natuur de aandacht die het verdient en dit moment vormt ook de afronding van de gebiedsontwikkeling in het Weteringse Broek, waar natuur, recreatie en landbouw goed samen gaan”, zegt gebiedsmanager Hans van Dijk van Natuurmonumenten.

Groene Mal en gebiedsvisie
In 2007 hebben de colleges van B&W en de gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst én het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ingestemd met de Gebiedsvisie Weteringse Broek. Deze gebiedsvisie is een uitwerking van de Groene Mal. Het gemeentelijk groenbeleid uit de Groene Mal geeft een samenhangende groenstructuur voor de stad en directe omgeving.

Inmiddels zijn de doelstellingen uit de gebiedsvisie gerealiseerd. Er is 75 hectare nieuwe natuur aangelegd, de weteringen zijn heringericht ten behoeve van natuur en waterberging, erfbeplantingen zijn versterkt en aangebracht en er is een energiebos aangeplant. Naast een recreatief knooppunt en recreatieve voorzieningen zijn er 14 kilometer aan fietspaden, 10 kilometer aan wandelpaden, een ecologische verbindingszone en een extra snelwegoversteek gerealiseerd. In 2021 is de laatste 7,5 hectare nieuwe natuur gereed. Essentieel voor het gebied is dat de landbouw een belangrijke economische drager blijft.

Verder lezen?

Het koud hebben heeft meer na- dan voordelen

Kou is relatief. Hoe koud iemand de temperatuur ervaart, verschilt van persoon tot persoon. Voor alle ‘kou-kleumen’ van deze wereld is er goed nieuws: je kunt meer doen dan de verwarming hoger zetten en een dikke trui aan trekken.
Je blootstellen aan (een beetje) kou kan je gezondheid een behoorlijke boost geven. Na de kou gaat je bloeddruk omlaag, maar de positieve effecten van de betere doorbloeding blijven.

Sommige mensen hebben het altijd koud, zelfs in de zomer wanneer de zon laat ondergaat, dan hebben ze al gauw de behoefte om weer iets warmers aan te trekken. Ook op de werkvloer is het lastig als het altijd dezelfde mensen zijn die het koud hebben. Vaak wordt er geen rekening meer met de ‘kou-kleumers’ gehouden, omdat men vindt dat ze altijd zeuren. Toch is het erg vervelend als je het altijd koud hebt. Hoe komt het eigenlijk en is er ook iets aan te doen?

Niks is zo vervelend als het steeds maar koud hebben en vaak met kippenvel rond te lopen. Meestal zijn het de vrouwen die kleumend rondlopen met koude handen en voeten. Maar er zijn ook genoeg mannen die het vaak koud hebben. Hoe komt het eigenlijk en wat kan men doen om van die koude rillingen af te komen?

Maar laten we beginnen bij het uitleggen hoe je lichaam de temperatuur regelt én waardoor de een het veel sneller koud heeft dan de ander. Het begint allemaal met je huid, hormonen, hersenen en de buitentemperatuur. Als het koud is, sturen de zenuwen hierover seintjes naar de hypothalamus. Dit is een deel van je brein dat een belangrijke rol speelt bij je temperatuurregeling. De hersenen sturen vervolgens een signaal naar de aderen, die direct vernauwen om het bloed minder snel te laten stromen. Daardoor blijft je lichaam van binnen warmer omdat er minder warmte ontsnapt via je huid. De uiteinden van je lichaam (je handen en voeten) worden echter kouder.

Wil je meer weten wat er voor oorzaken kunnen zijn en wat je tegen het koud hebben kunt doen? Lees dan verder bij de volgende bronnen:
www.gezondheidsnet.nl
www.nu.nl
mens-en-gezondheid.infonu.nl
holistik.nl

De mens is eigenlijk net een virus

Als je echt gaat kijken naar wat een virus is, dan is dit natuurlijk klinkklare onzin, maar kijk je naar het grote plaatje dan valt er wel degelijk wat voor te zeggen. Een virus zou je in dat grote plaatje kunnen omschrijven als een levend organisme, dat enkel kan bestaan dankzij een gastheer en die deze gastheer geheel uitput en soms dood, waarna het virus zelf sterft of vertrekt naar een nieuwe gastheer. Ze zijn niet in staat dit proces af te breken, of zich op een dusdanige manier aan te passen dat ze samen kunnen leven met hun gastheer.

de wereld van de virussen

In de wereld zijn er een groot aantal micro-organismen, virussen overheersen onder hen. Ze kunnen overleven in de zwaarste omstandigheden. Hoewel niet alle van hen gevaarlijk zijn, maar toch is meer dan 80% van alle menselijke ziekten veroorzaakt door virussen.

In de jaren ’40 van de vorige eeuw is berekend dat ongeveer 40 ziekten veroorzaakt zijn door mensen. Vandaag is dat cijfer opgelopen naar meer dan 500, nog afgezien van het feit dat er elk jaar nieuwe soorten bijkomen, denk aan het coronavirus. Mensen hebben geleerd met virussen om te gaan, maar kennis is niet altijd genoeg. Veel virussen passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan doordat ze vaak muteren en de meest geschikte mutanten de overhand krijgen. 

wereldbevolking

Nu gaan wij eens naar de mens kijken. Ook als mens hebben wij een gastheer, eerder een (gast-)moeder, te weten onze aardbol waar wij op leven, de planeet Aarde. De planeet Aarde kan je zien als een levend organisme. Het ontwikkelt zich en is gevoelig voor aanvallen van binnenuit en buitenaf.

Als het zo doorgaat, dan wonen er aan het einde van deze eeuw bijna 11 miljard mensen op aarde, blijkt uit een in 2019 gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties over de groei van de wereldbevolking. Laten we beginnen bij de huidige situatie. De wereld­be­volk­ing is de afge­lopen twee­honderd jaar razend­snel verzeven­voudigd, tot 7.6 miljard mensen nu. Dus sinds jij in, bijvoorbeeld 1947, op de wereld werd gezet, is de be­volk­ing met niet minder dan 5.2 miljard mensen gegroeid. We moeten in 2050 minstens ander­half keer zoveel voedsel produ­ceren om iedereen genoeg te eten te kunnen geven. En dat dan het liefst op de bestaande land­bouw­grond, zodat de natuur gespaard blijft.

De wereldbevolkingsstatistieken kunnen behoorlijk benauwend zijn. En dan komen daar de berichten over klimaatverandering nog bovenop. Hoe gaan we zorgen dat al die mensen voldoende eten hebben?

Putten we de aarde uit?

Wanneer we verder kijken dan zie je dat wij mensen deze planeet Aarde compleet uitputten. Wij verbruiken alle fossiele grondstoffen en mineralen, vergiftigen de lucht, vervuilen de natuur, ontbossen grote gebieden en nog veel meer. Dit alles heeft vele gevolgen. Afbraak ozonlaag, stijgende temperaturen met grote droogtes en voedselschaarste tot gevolg. Extreme klimatologische omstandigheden en steeds in toenemende mate. Gebieden waar mensen niet meer kunnen wonen zonder ziek, zwak of dood te gaan doordat de grond, lucht of het water dermate vervuild zijn dat het niet meer gebruikt kan worden en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Waar we ook kijken in de wereld.

De mensheid is zich dit zeker wel bewust. Helaas zijn wij niet in staat er iets aan te doen. Individuen wel maar als massa niet. Daarom wordt al volop gezocht naar een uitweg. Zie alle ruimtevaart programma’s. Een nieuwe gastheer zou uitkomst bieden en hopelijk wordt die gevonden, voordat wij onze gastheer compleet uitgeput hebben.

Is de mensheid dan toch een virus?

De mensheid in totaal moet er alles aan doen om een oplossing te vinden voor de problemen die op ons af komen. We zullen dit mondiaal moeten oplossen. Wat wij zelf (kunnen) doen is niet meer dan een druppeltje, een spetter, op de gloeiende plaat, onze aarde.
U ziet het. De mens is net een virus. Wij denken dat een virus niet kan nadenken, maar we tonen aan dat wij niet beter zijn. Maar hoe kunnen we de Aarde dan redden? is er een pasklare oplossing? Iets om te over na te denken in deze donkere dagen voor Kerst.

Bronnen:
www.columnx.nl (2011), www.trouw.nl (2020), www.volkskrant.nl (2018).
John de Jager (red.), vrije bewerking, november 2021.