Aanpak eenzaamheid onder ouderen

De overheid werkt samen met veel partijen om eenzaamheid eerder te signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken.
Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen.

Programma ‘Eén tegen eenzaamheid’
Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.  Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.
Er zijn in Nederland 380 gemeenten. Daarom ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de oprichting van 380 lokale coalities tegen eenzaamheid. De aanpak binnen lokale coalities kan per gemeente verschillen. Vanuit een centrum tegen eenzaamheid wordt praktijkkennis ontwikkeld en verspreid. Ook komt er ondersteuning om lokale coalities te vormen.
De coalities nemen het voortouw maar uiteindelijk is het heel de samenleving die iets kan doen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal. 
Lees verder…..

Website ‘Eén tegen eenzaamheid’
De zomer is voor veel mensen een leuke tijd. Samen genieten van mooi weer of er lekker even tussenuit. Maar, voor veel ouderen kan het een lange periode van eenzaamheid zijn. Familie, vrienden en kennissen zijn met vakantie. Hobby- en sportclubs hebben een zomerstop. Het is daarom belangrijk in de zomermaanden contact te houden, al is het maar met een klein gebaar. Ouderen die zich eenzaam voelen, spreken in de zomer zo’n acht dagen helemaal niemand.
In Nederland voelt meer dan de helft van de ouderen zich eenzaam. Zij missen het gevoel van contact met anderen. In de zomer is dit gevoel bij 1 op de 6 ouderen nog sterker aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat zij gemiddeld wel acht dagen helemaal niemand spreken!
Lees verder…..

Week van de eenzaamheid

Van donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober 2023 is het Week tegen Eenzaamheid. Het wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.

Wandelgroep Het Kristal

Ook een initiatief als onze wandelgroep kan een bijdrage leveren als u zich eenzaam voelt. Bij ons bestaat de gelegenheid om geheel vrijblijvend eens mee te wandelen. Daarmee doet u ongedwongen de nodige contacten op en bent u nog gezond bezig ook. Na afloop drinken wij op Het Kristal nog gezellig samen koffie of thee.
Al ruim 9 jaar leveren zo een bijdrage aan de onderlinge sociale contacten. Dat dit op prijs gesteld wordt en een succes is, blijkt wel uit het volgende. Als er niet gewandeld kan worden, bijvoorbeeld omdat het te warm is, komt ruim 80% toch nog gezellig iets drinken. Wij, als vrijwilligers, beschouwen dit als een groot compliment!
Kom eens kijken en wandel mee. Meer informatie vindt u op onze website.

Bericht van 28 juli 2019; gewijzigd 24 augustus 2023