Nieuwe bestemming GGNet-terrein

Stichting GGNet en BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het grootste deel van het GGNet-terrein aan de Deventerstraat 459 (De Wellen) in Apeldoorn. Vanaf 2024 stopt GGNet met het aanbieden van zorg op deze locatie. BPD zal vanaf 2025 als nieuwe eigenaar het landgoed transformeren naar een woonlandschap.

Ter voorbereiding op de verkoop van het terrein heeft GGNet in nauwe afstemming met de gemeente Apeldoorn een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied, dat een omvang heeft van circa 20 hectare. Op basis van deze ontwikkelvisie heeft GGNet na een verkoopprocedure met meerdere gegadigden het voorstel van BPD geselecteerd als best passend.

BPD is van plan om De Wellen te transformeren van een zorglandgoed naar een woonlandschap. Er worden ongeveer 270 woningen gerealiseerd in verschillende prijscategorieën. BPD ziet haar visie als de eerste stap in een proces om samen met de gemeente en door participatie van omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden tot een gedragen plan te komen.

Landgoed De Wellen, in eigendom van GGNet (voorheen de Sint Josephstichting en Spatie) en eerder bekend als Landgoed Hohenheim, deed vanaf 1925 dienst als ggz-instelling. In 2016 besloot GGNet het terrein in Apeldoorn in delen te verkopen. De eerste delen van het terrein zijn in 2020 verkocht aan het COA. De levering aan BPD vindt eind 2024 plaats. Het resterende deel van het terrein, dat uit ruim 7 hectare landbouwgrond beslaat, zal op termijn ook worden verkocht.

Bron: Stedendriehoek