2019 Extra wandeling Steenenkamer en de IJssel

Op zaterdag 5 oktober j.l. werd op een frisse maar zonnige herfstochtend een mooie wandeling gemaakt door het dorp Steenenkamer en de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer. Met in totaal 12 wandelaars werd deze wandeling volbracht. Een prachtig gebied met in de uiterwaarden zo nu en dan een verrassende stilte. Genieten van nieuwe natuurontwikkelingen ontstaan in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Maar eerst ging de wandeling door het dorp Steenenkamer. Het kwam, net als het aanpalende De Hoven, in de 18e eeuw tot ontwikkeling als tuinbouwgebied voor de kweek van allerlei verse producten die geleverd werden aan de bevolking van Deventer. Steenenkamer heeft nog steeds een verkaveling van rechte straatjes waartussen de tuinen liggen. Een oude IJsselarm vormde de grens tussen Gelderland en Overijssel. Zodoende was, en is, Steenenkamer Gelders en De Hoven Overijssels.
Om de kans op overstromingen langs de IJssel te verminderen, is het nodig het IJsselwater bij hoogwater sneller af te voeren. Met de uiterwaardvergravingen van o.a. de Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard heeft de IJssel aan weerszijden meer ruimte gekregen. Hierdoor zijn ook mooie wandelpaden door de uiterwaarden ontstaan. Vandaag hier en daar wat ‘soppig’ en ‘glibberig’, maar het was goed te doen. Verschillende ganzen-soorten, reigers, aalscholvers en zelfs een fuut en zoetwatermossels gezien op onze tocht. In dit gebied komen ook ijsvogeltjes voor en zelfs bevers zijn langs de IJssel gespot.
Na ruim twee uur kwamen we weer terug bij ons vertrekpunt op de Worp en werd weer teruggekeerd naar Apeldoorn, nadat we eerst nog van koffie of thee konden genieten. Alles met elkaar weer een geslaagde dag!