Veiliger fietsen tot je 100ste

Mede door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bureau Ideate en met medewerking van onder andere VeiligheidNL. In 2017 hebben we een verkennende studie gedaan naar de mogelijkheden voor het inzetten van rijwielhandelaren om de verkeersveiligheid van ouderen te bevorderen. Uit enquêtes en gesprekken bleek dat zowel rijwielhandelaren als senioren hier een duidelijke rol voor de rijwielhandelaar zien.

Jij weet hoe goed je fietst. Dat doe je tenslotte al zo lang je je kunt herinneren. Maar, je wordt ook ouder dus vraag je je wel eens af hoe lang dat goed, veilig en plezierig gaat. Iedereen heeft tenslotte wel eens twijfel bij dat lastige bochtje, die drukke kruising of dat mulle bospad. 
Eén ding weet je zeker; van fietsen naar vrienden of familie, door bos of door de stad, zelf trappend of elektrisch, geniet je alleen als je zeker op je zadel zit. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Met een paar simpele maatregelen en oplossingen blijf je doen wat je altijd doet en trap je zeker, veilig en plezierig door. Meer weten? Zeker weten. 
Lees verder…..