Doel 1,5-graad opwarming raakt uit zicht

De mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad raken snel uit zicht. Dat concludeert het VN Klimaatpanel IPCC in een nieuw rapport, het zogenoemde syntheserapport.

Het is de voorlopig laatste keer dat de klimaatwetenschappers een dergelijk rapport hebben opgesteld. Het rapport is een samenvatting van zes deelrapporten die de afgelopen jaren over klimaatverandering zijn verschenen.

In het IPCC-rapport staat dat wanneer het klimaatdoel van 1,5 graad niet gehaald wordt, het belangrijk is om de verdere opwarming zo veel mogelijk te beperken: elke tiende van een graad maakt de gevolgen minder ernstig.

Verder lezen?…

Over het IPCC-rapport

De manier waarop het IPCC werkt is altijd hetzelfde. Wetenschappers doen een tekstvoorstel, waarna regeringen wijzigingen kunnen voorstellen. Maar bij elke voorgestelde verandering hebben de wetenschappers een vetorecht; de tekst moet altijd in overeenstemming blijven met de duizenden pagina’s aan onderliggende klimaatwetenschap.

Dit nieuwste rapport is gebaseerd op zes eerdere rapporten, waarvan drie de belangrijkste zijn. Het eerste deel daarvan ging over de natuurwetenschappelijke basis van de mondiale opwarming, dat verscheen in augustus 2021. Het tweede en derde deel verschenen in de eerste maanden van vorig jaar. Daarin ging het over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur en over mogelijke oplossingen.

Bronnen: nos.nl; www.ipcc.ch