De Arcadis Gezonde Stad Index 2022

In deze tweede editie van de Gezonde Stad Index is Arcadis vooral benieuwd naar wat het gezonder maken van steden versnelt of juist vertraagt. Waar zij in de eerste editie twintig steden in ons onderzoek betrokken, zijn dat er in deze tweede editie 25. Twintig plus vijf, want we willen natuurlijk wel een vergelijking kunnen maken.

Download het rapport en kijk op welke punten jouw stad kan verbeteren!

De gezonde stad verbetert

Of een stad nu boven- of onderaan de lijst staat, een gezonde stad verbetert zich continu. Daarbij leren ze ook nog eens van elkaar, zo blijkt. Want er zijn genoeg inspirerende voorbeelden en zeker niet alleen bij de steden die de lijst aanvoeren. Het gezonder maken van steden is soms ook een oefening in geduld; het gaat niet altijd van vandaag op morgen.

Investeren in de Gezonde Stad loont

Twee jaar geleden bracht Arcadis het eerste ‘Gezonde Stad Index 2020’ uit. Corona beheerste ons leven. De ingeperkte actieradius van mensen leidde tot een ongekende herwaardering van de openbare ruimte in de directe woonomgeving. Met name ‘lopen’ werd enorm populair. Hieraan gekoppeld ontstond een discussie over de 30-kilometer zones in de stad, nodig om voetgangers (en ook fietsers) een veiligere omgeving te bieden. Er was ook meer aandacht voor groen en mede door de klimaatverandering het tegengaan van hittestress in steden. Voor de gezondheid van mensen mooie ontwikkelingen, maar het was niet alleen rozengeur en maneschijn, want zowel ruimte als middelen zijn schaars.