Attentie voor onze wandelaars

Sinds vrijdag 16 oktober 2020 wordt er niet meer samen gewandeld door Wandelgroep Het Kristal! Volgens de nu geldende maatregelen is het voor ons niet meer mogelijk als groep deze wandelingen te organiseren.

nog steeds niet samen aan de wandel…

Sinds half juni hebben we weer kunnen wandelen op de vrijdagochtend vanaf Het Kristal. Maar nu mogen er maximaal met 2 personen buiten samen wandelen of een bijeenkomst houden. Omdat de meeste van de groep tot de risicogroep behoren en dat ook geldt voor de bewoners en de meeste bezoekers van Het Kristal gaat dit niet meer. Deze verantwoordelijkheid willen wij niet aan gaan. Eind maart kijken we verder. Helaas het is niet anders. Volg ook onze nieuwsbrieven.

Alle nu genomen maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, onder wie veel ouderen, te beschermen. Ze hebben helaas ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement. Laten we positief blijven, meer naar elkaar omkijken, contact houden, voor elkaar klaar staan als we iets kunnen doen. We zullen net als bij de vorige stop, proberen alles aan te doen om iets van ons te laten horen. Contact houden en samen krijgen we het ook dit keer voor elkaar.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!