Al 9 jaar samen aan de wandel

Het is eind 2013, begin 2014. Vanuit Accres/Sportstimulering is het idee geboren om in Apeldoorn wandelgroepen te ontwikkelen. De gemeente Apeldoorn heeft daar subsidie voor beschikbaar. Na overleg met de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn en Wooncoörperatie De Woonmensen is in Apeldoorn Noord gekozen voor Het Kristal. Op 7 maart 2014 is het wandelen bij Wandelgroep Het Kristal begonnen. Een half jaar later volgde Wandelgroep Het Orderbos.

De verantwoording en begeleiding kwam bij Het Kristal in handen van Klaas Horrel van Accres en Joop Voerman, oud-medewerker van Accres. Soms was Judith Hetterscheid van Accres aanwezig. Wandelaars van het eerste uur kennen Klaas en Judith nog wel. Joop is nog steeds als begeleider actief. Als verzamelpunt werd de hal bij Het Kristal gebruikt. Niet altijd een prettige plek om vanuit te starten. Begonnen werd met een klein groepje van nog geen acht wandelaars. Langzaam werd het aantal groter en zijn er ook meer vrijwilligers bijgekomen.

Eind 2015 werd duidelijk dat de gemeente Apeldoorn de subsidie vanaf 2016 niet zou verlengen. Geen subsidie uit de sport- of welzijnshoek. Of de wandelgroep op welzijnsgebied niets te betekenen heeft. Wij weten wel beter! Accres trekt daarom hun mensen terug. Het was voor hun werk en dat werd niet meer betaald. Zij werden anders ingezet bij Accres. Joop en John de Jager hebben toen besloten dit niet te laten gebeuren en door te gaan met de groep.

Het aantal deelnemers bleef groeien. Steeds duidelijker werd dat wij naast het wandelen ook een sociale functie hebben. De hal van Het Kristal werd de huiskamer. Koffie&thee na afloop werd gedronken in de brasserie in Het Kristal. Toen de groep groter werd, beviel dit steeds minder. Overleg daarover, door Accres met de brasserie, bleek niet mogelijk. Wij zijn toen, in overleg met Het Kristal, op zoek gegaan naar een andere gelegenheid om na afloop samen te zijn. Vertrek en eindpunt bleef Het Kristal. Wij hebben dit toen gevonden bij de volkstuinen aan de Sprenkelaarsdijk. Dit was een mooie tijd en wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die wij daar van de beheerders ondervonden.

Aan alles kan een eind komen. Dat was ook zo met deze kantine. We gingen na tussenkomst van Irene Flapper, sociaal beheerder van Het Kristal, terug naar de brasserie. Een andere beheerder, waar wij wel afspraken mee konden maken. Door weg te gaan bij de volkstuinen, hebben we daar wel extra vrijwilligers aan overgehouden. Wat goed is, moet je niet weg doen, maar ‘gebruik’ van maken. Meer vrijwilligers werden aangetrokken bij de groep.

Nadat duidelijk werd dat de brasserie ging sluiten, hebben wij voor de koffie&thee voorziening aansluiting gevonden bij Ontmoetingsplek Het Kristal. Naast het wandelen is het sociale karakter van de wandelgroep steeds belangrijker geworden. Mede daardoor zeggen wij altijd: ‘eens bij de groep, altijd welkom bij de groep’, al gaat het wandelen niet meer.

Meer wandelaars, meer vrijwilligers. Wij hebben wel met elkaar afgesproken hoeveel wandelaars we op de lijst willen hebben en hoeveel deelnemers tijdens de wandeling. Dit heeft zowel met vrijwilligers als met de ruimte van deze huiskamer te maken. Na afloop om samen koffie of thee drinken is heel belangrijk. Tijd voor een lach en soms een arm om iemand heen… een stukje extra aandacht. Ook de andere activiteiten dragen bij aan het succes van onze groep.

Bij het 5-jarig bestaan hebben wij onze eigen website gelanceerd. Daarnaast werd er een aantal keren per jaar vanuit de website een digitale nieuwsbrief verstuurd. De groep is daarna steeds groter geworden. Zo groot zelfs dat we een tijdelijke stop op het aantal deelnemers moesten invoeren.

Maar ondertussen was ook de brasserie gesloten en moest er een oplossing gevonden worden voor onze koffie/thee voorziening na afloop van het wandelen. Ook deze hobbel hebben we kunnen nemen. De koffie/thee voorziening wordt nu geheel door onze eigen vrijwilligers verzorgd. Ook op die prestatie kunnen we trots zijn.

En toen… kwam corona… en lag alles noodgedwongen stil. Geen wandelen, geen gezellig napraten na afloop. We hebben er bijna alles aan gedaan om toch contact te blijven houden met onze wandelaars. Al met al een nare periode die we gelukkig goed hebben doorstaan. Na de eerste periode hebben we het wandelen op kleine schaal met een beperkt aantal mensen weer opgestart. Net toen het weer een beetje ging lopen, kwam de tweede periode van stilstand. Ook die hebben we overleefd.

Vanaf het moment dat het toen weer mocht, zijn we weer begonnen. Steeds met iets meer wandelaars. Het mocht allemaal weer en het was mooi om mee te maken dat we weer samen konden wandelen.

Natuurlijk, ook wij worden er niet jonger op. De afgelopen jaren hebben we om verschillende redenen afscheid genomen van een aantal wandelaars. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe wandelaars bijgekomen. Maar vanaf maart 2023 is de deelnamestop opgeheven. Mensen uit de wijken Zuidbroek, Zevenhuizen, Osseveld en Woudhuis zijn weer welkom om mee te wandelen.

Wij, onze wandelaars en vrijwilligers, gaan er voor om ook volgend jaar te kunnen zeggen, 10 jaar aan de wandel. Daar zullen we dan zeker de nodige aandacht aan schenken.

Als laatste wil ik al onze zes vrijwillige wandelbegeleiders en onze koffie/thee vrijwilligers bedanken voor hun inzet en meedenken zodat we aan de wandel kunnen blijven. Ook een woord van dank aan Woonmensen en Het Kristal dat we van de ruimte gebruik mogen maken. Dankbaar dat we dit samen hebben volbracht en nog steeds kunnen blijven doen.

Maart 2023, John de Jager, coördinator