7e jaargang, uitgave: zaterdag 19 november 2022
nieuwsbriefherfst3
logo wandelgroep kristal 2022 rgb 300

NIEUWSBRIEF 55

Samen wandelen is goed voor je gezondheid en om sociaal actief te blijven!
Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, Drostendal, Kanaal Noord, GGNet, Osseveld, Laag Buurlo

Laatste extra wandeling van dit jaar goed verlopen

De laatste extra wandeling van 2022 was op zaterdag 22 oktober. Vertrek om 9.00 uur vanaf Het Kristal. De start met 12 wandelaars was om 9.30 uur bij kasteel Nijenbeek, langs de IJssel bij Voorst. Een prachtige wandeling van ongeveer 6,5 km, langs de ruïne van kasteel Nijenbeek en door de uiterwaarden en ook een deel van de bomendijk van Voorst met diverse kolken uit de tijd dat de IJssel nogal eens over haar oevers stroomde. Er was onderweg genoeg te zien en te vertellen met een infoblad over de geschiedenis van dit gebied was voor de wandelaar aanwezig. Het mooie weer zorgde voor prachtige herfstbeelden en verschillende soorten paddenstoelen.
Verschillende keren ging de tocht over hindernissen (hekken) en dat was voor sommige een uitdaging en soms hilarische ogenblikken. Ja, het valt ook niet mee op onze leeftijd. Er viel daarom onderweg het nodige te lachen. Tijdens de wandeling ook de constatering dat niet iedereen waterdichte schoenen had. Maar dit had geen invloed op de stemming. Aan het eind van de tocht, de terugkomst bij de ruïne, was er gezorgd voor koffie of thee met krenten- en rozijnenbrood. Dit alles mogelijk gemaakt door onze mobiele brigade. Daarna werd de terugreis gemaakt naar Het Kristal. Weer een mooie wandeling, de laatste van dit jaar en zoals meestal goed verzorgd. Volgend jaar weer.
DSC02683

Wat is het Recreatiezoneringsplan Veluwe?

De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en mens. De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.
Verder lezen?

Wandelen in december

Op de vrijdagen in december is er gewoon wandelen. We kunnen nu al verklappen dat sinterklaas niet langs komt bij ons. Ook was er geen ruimte om een piet (zwart, gestreept, roetveeg of regenboog) te sturen. Te druk om bij alle kinderen een bezoek af te leggen. Maar ja, in deze tijd van energiecrises en bezuinigingen en wat allemaal niet meer, kan dat ook niet. De uitstoot bij zijn aankomst was al hoog genoeg!
Ook wij zullen weer aandacht aan de feestdagen schenken. Tradities zijn er om in ere te houden. Vanaf 16 december is onze kerst-attentie beschikbaar en dat is die ook nog op 23 december. Wel vragen wij de wandelaar dit jaar om het zelf af te halen, ook als je niet in de gelegenheid bent om mee te wandelen. Koffie/thee staat klaar en is de laatste drie vrijdagen gratis. Dus op de vrijdag 30 december is er ook wandelen.

Eerste vrijdag in het nieuwe jaar

Dan in 2023, op vrijdag 6 januari, de eerste vrijdag in het nieuwe jaar brengen we tijdens de wandeling een toast uit op het nieuwe jaar en blikken even terug op het afgelopen jaar. Dus kom ook dan lekker wandelen of als je niet in de gelegenheid bent, gewoon koffie of thee komen drinken kan altijd.
wintersfeer
Misschien toch nog eens een echte winter of is dit nostalgie?

Paleispark geen kaartjes-automaten meer

In het Paleispark is een geldig toegangsbewijs nodig. Sinds eind oktober 2022 staan er geen automaten meer bij de ingangen van het paleispark. Toegangskaarten kunnen nog wel gekocht worden via een QR-code die op het mededelingenbord bij de ingang hangt. Makkelijker is om thuis de kaartjes te kopen en mee te nemen op je mobiele telefoon (of natuurlijk meteen een jaarkaart te kopen).
Verder lezen?

Vallen groot probleem onder ouderen

Vallen is een groot probleem voor de oudere senior, met een potentieel slechte uitkomst. Ook professionals in de zorg beschouwen het vallen van ouderen als een lastig, complex en dientengevolge moeilijk aan te pakken probleem. Overigens is dit een onterecht sombere veronderstelling, aangezien bij voldoende kennis preventie en behandeling wel degelijk mogelijk zijn (meten = weten; weten leidt tot handelen).

Aantal valongevallen bij ouderen stijgt
Het aantal SEH-bezoeken (Spoed-Eisende-Hulp) voor ernstig letsel ten gevolge van een valongeval is de afgelopen 10 jaar met 11 procent gestegen onder ouderen van 65 jaar en ouder. Hoofd-hersenletsel, heupfracturen en polsfracturen zijn het meest voorkomende letsel.
Verder lezen?

Camera's bij Het Kristal

We hebben het kunnen volgen via de Stentor en de gesprekken op vrijdagmorgen. Er gebeurt van alles in de avonduren wat het daglicht niet kan verdragen. Daarom hangen er sinds kort een aantal camera's in Het Kristal om de veiligheid te vergroten en de vernielingen tegen te gaan. Bij de ingang van Het Kristal hangen borden waarop dit is aangegeven. Dit is ook als mededeling aan onze wandelars vrijdag jl. bekend gemaakt.

Volgend jaar in de zomer vroeger starten met wandelen?

Omdat het steeds vaker voor komt dat het te warm wordt om te wandelen, denken we er over om vanaf volgend jaar in de maanden juni, juli en augustus om 9.00 uur te starten. Dit vinden we een beter alternatief dan steeds op het laatste moment de wandeling niet door te laten gaan. Ook om elke keer een wisselend tijdstip te beginnen met wandelen is niet wenselijk. Het zal een kwestie van wennen zijn. Hierover volgt later meer informatie of we het echt invoeren. Laat maar weten wat je er van vindt.

Lees ook de andere berichten op onze website!

Email Marketing Powered by MailPoet