6e jaargang, uitgave: woensdag 12 mei 2021
nieuwsbrief voorjaar 1
logo wandelgroep kristal 2021 rgb

NIEUWSBRIEF 40

Samen wandelen is goed voor je gezondheid en om sociaal actief te blijven!
Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, Drostendal, Kanaal Noord, GGNet, Osseveld, Laag Buurlo

Nog even volhouden... dan mag het weer

Ja, het is echt waar, vrijdag 21 mei 2021, we mogen weer als groep wandelen!
Mocht er door meneer Rutte toch op de pauzeknop gedrukt worden, dan kan het nog een week later worden. Daar gaan we niet van uit. Wij blijven gewoon positief denken.

We gaan weer aan de wandel!

start wandelen4
We zijn vorig jaar ook aangepast weer opgestart, dat zal het nu ook wel weer worden.
Hoe we het opstarten weer gaan regelen volgt begin volgende week via de e-mail en onze website. We gaan de regels eerst nog even doornemen. Dus nog even geduld. Wanneer we na afloop samen in het Kristal iets kunnen drinken komt dan later ook wel weer. Voorlopig mag dat nog niet.

Problemen met vervoer bij vaccinatie?

Als er wandelaars zijn die zelf geen vervoer hebben om naar een priklocatie te gaan. Of dat niet alleen willen doen. Laat ons dat weten en dan kijken we of wij daar een rol in kunnen spelen. Altijd bereid om even bij te springen en vervoer verzorgen.
Logo-Alleen-Samen-RGB_png

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.
De Rijksoverheid heeft een stappenplan opgesteld. De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.
Verder lezen?
De persconferentie van dinsdag 11 mei geeft ons meer inzicht. Het nieuwsbericht op de site van de Rijksoverheid geeft meer informatie.

Hemelvaartsdag

Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest). In 2021 valt Hemelvaart op donderdag 13 mei. In veel landen is Hemelvaartsdag een officiële vrije dag.
Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus' herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde. In religieuze kringen wordt dit meestal alleen met een kerkdienst gevierd.
Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. De herdenking van de hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel was slechts een van de onderdelen van het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen. In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de paasperiode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel 'hemelvaren' genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten geven. Onder andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het een prima middel tegen zomersproeten zijn.
Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg. In de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycxken goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de mis bij te wonen.
Pas later werd het de gewoonte om het als een plechtige ontmoeting met de natuur te zien en daarbij vooral te zwijgen. Iets wat nu ook weer 'uit de mode' begint te raken.
Dauwtrappen is en blijft een bijzondere ervaring. Sta op net voordat de zon opkomt en ga snel naar buiten.
Misschien iets voor volgend jaar, als groep dauwtrappen? Wie heeft belangstelling?

Volg ook de andere berichten op onze website!