6e jaargang, uitgave: woensdag 9 juni 2021
nieuwsbrief zomer 1
logo wandelgroep kristal 2021 rgb

NIEUWSBRIEF 42

Samen wandelen is goed voor je gezondheid en om sociaal actief te blijven!
Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, Drostendal, Kanaal Noord, GGNet, Osseveld, Laag Buurlo

We zijn weer aan de wandel!

Sinds vrijdag 21 mei 2021 zijn we weer als groep aan het wandelen!
De onderhand beroemde pauzeknop is niet ingedrukt. Dus konden we weer beginnen. Na een aarzelende start, beginnen we smaak weer te pakken te krijgen. Wat een positiviteit bij de wandelaars. Zo mooi om onze wandelaars weer te kunnen begroeten. Voorlopig gelden er vanaf 11 juni nog wel een aantal regels die hieronder staan vermeld. Er mag weer wat meer en daarom worden de regels aangepast.
Dus, haal de schoenen van de muur, de bloemen er uit en kom weer wandelen!

Nazit met koffie of thee weer mogelijk

Vanaf vrijdag 11 juni a.s. is het ook weer mogelijk om na het wandelen even gezellig met elkaar koffie of thee te blijven drinken in de huiskamer van Het Kristal. Wel nog even met aangepaste regels, maar het begin is er. Hiermee komt ook onze sociale functie weer tot zijn recht. Zie verder onderstaande regels.

Maatregelen groepswandelen vanaf 11 juni a.s.

 • Start vanaf 10.00 uur, gemiddeld 5 of 6 km wandelen. De afstand is niet belangrijk maar de tijd dat je in beweging bent.
 • In Het Kristal geldt een looprichting. Volg deze op, ook in het belang van de bewoners en andere gebruikers.Tijdens het lopen binnen Het Kristal is een mondkapje voorlopig verplicht.
 • Vooraf opgeven blijft nodig, ook als je na afloop iets blijft drinken. Vol is vol!
 • Voor de maand juni geldt dat maximaal 24 wandelaars kunnen meewandelen, verdeeld over twee afstanden. De begeleiders niet meegeteld.
  Vanaf juli wordt dit aantal verhoogd naar 30 wandelaars, als de maatregelen niet veranderen.
 • Verzamelen buiten aan de kant van de voormalige Brasserie vanaf 9.45 uur.
  DUS NIET BINNEN. Toiletten binnen gewoon bereikbaar, ook na afloop.
 • Voor de maand juni geldt dat maximaal 18 wandelaars kunnen blijven voor de nazit met koffie of thee in de huiskamer, excl. begeleiders.
  Vanaf juli wordt dit aantal na overleg met Het Kristal verhoogd.
  Als je eenmaal zit mag het mondkapje af. Drinkt niet prettig als je het ophoudt.
 • Opgeven bij John de Jager, het liefst per e-mail (info@wandelgroephetkristal.nl), WhatsApp of telefoon mag ook. Aanmelden vanaf de donderdag voorafgaand tot uiterlijk donderdag 20.00 uur. De wandelaar krijgt bericht of hij/zij kan meewandelen en/of voor de nazit.
 • Voorlopig elke week opnieuw aanmelden. De corona-regels zijn altijd leidend.
 • Wie zich niet lekker voelt, koorts heeft of ziek is, wandelt niet mee. Geen risico’s nemen. Meld wel even als je door ziekte niet mee kan wandelen. Dit is voor ons ook belangrijk.
 • Deelnemers dienen zelf voor een mondkapje en/of desinfectiegel te zorgen. Desinfectie handgel staat ook bij binnenkomst van de huiskamer in Het Kristal.
 • Afstand van 1,5 meter blijft de regel. Ook als we bij het wandelen even moeten stilstaan!
 • Deelnemers die zich, ondanks waarschuwen van de begeleiding, niet aan de regels houden, kunnen worden uitgesloten van de wandeling of de nazit.
  De wandelaar is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor deelname aan onze activiteiten.

Lief & Leedpot

Hartelijk dank voor de vele gulle giften die we de afgelopen weken op velerlei manieren mochten ontvangen. Een mooi gebaar om na de zomer weer extra activiteiten te houden. Binnenkort gaan we met onze begeleiders dit verder bespreken. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Koffiekar doogezakt

Afgelopen vrijdag hebben we kunnen constateren dat onze koffiekar aan een kant door zijn wielen is gezakt. Helaas kan er zo niet mee gereden worden. We hadden het zo mooi voor elkaar en nu de eerste schade. Zie bijgaande foto. De dader heeft zich niet bekend gemaakt. Jammer maar helaas.
schade poten koffiekar 1
schade poten koffiekar 2
We gaan kijken hoe we dit weer kunnen oplossen. Aan een kant van de kar zijn beide wielen doorgezakt. Dit zal dus verstevigd moeten worden, een versteviging aan lassen is misschien een goede oplossing. Wie weet iemand die dit voor ons kan regelen als goede daad of sponsoring misschien? Anders gaat het weer ten koste van onze Lief&Leed pot, dat zou jammer zijn.

Weer extra wandelingen?

Nu het langzaam weer iets normaler begint te worden, gaan we ook kijken of er in de tweede helft van dit jaar weer extra wandelingen georganiseerd kunnen worden. Daarover zal binnenkort met de andere begeleiders over worden gesproken. Dan gaan we kijken of we een aantal datums kunnen vinden. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

Pas op met tekenbeten!

Teken treft u overal aan, in uw tuin, in stadsparken en in gebieden als de Veluwe. De kans dat u op de Veluwe een teek oploopt is echter groter dan in uw tuin. De teek zit vooral op lage begroeiing, zoals grassen, bosbessenstruiken en jonge boompjes.
Een tekenbeet op zich is niet gevaarlijk, maar helaas kan de teek de ziekte van Lyme overbrengen. Dit is een vervelende ziekte die chronisch kan worden indien niet op tijd onderkend.
De beste methode om het risico op besmetting met de ziekte van Lyme te voorkomen is door mogelijk contact met de teek te vermijden, m.a.w. niet buiten de paden te lopen. Maar ook op de paden kunt u teken oplopen. Daarom blijft het noodzakelijk uzelf en eventueel uw kinderen na een boswandeling goed na te kijken op teken. Hoe eerder u een teek verwijdert, hoe kleiner de kans op besmetting met de ziekte van Lyme.

Hoe ziet een teek eruit?

Teken lijken op spinnetjes en kunnen erg klein zijn: 1 tot 3 millimeter. Een teek kan mensen bijten. De teek zuigt dan bloed op en zwelt op tot een donkerrood bolletje. Een vol­ gezogen teek kan een doorsnede van 1 centimeter hebben. De onvolwassen teek (nimf) is de belangrijkste overbrenger van de ziekte van Lyme. Nimfen zijn vaak moeilijk te zien omdat ze niet groter zijn dan een speldenkop.
Lees verder…..

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli zijn op veel eikenbomen in vrijwel heel Nederland behaarde rupsen te vinden. De rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
De eikenprocessierups is één van de diersoorten die geprofiteerd hebben van de geleidelijke verandering van ons klimaat. De rups is zijn opmars begonnen in het zuiden van Nederland, maar is inmiddels in alle provincies aanwezig. Sinds 1990 heeft Nederland te maken met rupsen van de eikenprocessievlinder. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.
De eikenprocessierups kan in hogere dichtheden een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. De risico’s worden vooral veroorzaakt door de vrijkomende brandharen (half mei-juli) en bij de verdere verspreiding van deze brandharen door verwaaiing uit spinselnesten en van lege nesten (juli-september).
Lees verder.....

Volg ook de andere berichten op onze website!