6e jaargang, uitgave: maandag 17 mei 2021
nieuwsbrief voorjaar 1
logo wandelgroep kristal 2021 rgb

Opstarten in 2021

Samen wandelen is goed voor je gezondheid en om sociaal actief te blijven!
Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, Drostendal, Kanaal Noord, GGNet, Osseveld, Laag Buurlo

We gaan weer aan de wandel!

Ja, het is echt waar, vrijdag 21 mei 2021, we mogen weer als groep wandelen!
De pauze-knop is niet ingedrukt, dus het groepswandelen gaat weer beginnen. De meeste van onze wandelaars zullen ook wel minimaal één keer zijn gevaccineerd. Wel zijn er net als vorig jaar een aantal regels die de eerste weken aangehouden moeten worden. Deze regels worden hieronder vermeld.
Wanneer we na afloop samen in het Kristal iets kunnen drinken dat komt later ook wel weer. Voorlopig mag het nog niet.

Maatregelen groepswandelen vanaf 21 mei

Deze maatregelen gelden voorlopig voor 3 weken, daarna zien we verder.
1e groep start om 10.00 uur precies en wandelt gemiddeld 6 km, door park Zuidbroek of het gebied van GGNet (vlotte wandelaars);
2e groep start om 10.15 uur precies en wandelt gemiddeld 6 km, door park Zuidbroek of het gebied van GGNet (normale wandelaars);
3e groep start om 10.30 uur precies en wandelt gemiddeld 5 km, door park Zuidbroek of het gebied van GGNet (rustige wandelaars);

Op 21 mei maximaal 8 wandelaars per groep met minimaal 1 of 2 begeleiders.
Op 28 mei maximaal 8 wandelaars per groep met minimaal 2 begeleiders.
Op 4 juni maximaal 10 wandelaars per groep met minimaal 2 begeleiders.

- Niet eerder dan maximaal 10 minuten vòòr het begin rechts van de hoofdingang van Het Kristal aanwezig (vroegere brasserie-kant). Buiten wachten, ook bij regenachtig weer.
- Vooraf opgeven en op welke tijd. Vol is vol! Opgeven bij John de Jager, het liefst per e-mail (info@wandelgroephetkristal.nl), met WhatsApp of telefoon mag ook. Aanmelden op de donderdag voorafgaand tot uiterlijk 19.00 uur. De wandelaar krijgt bericht of hij/zij in de groep en tijd mee kan.
- Als het aantal in een groep is bereikt, kan er nog opgegeven worden bij de andere groep, als daar nog ruimte is. Daarover volgt contact met de wandelaar.
- Indien alle groepen vol zijn, krijgt de wandelaar voorrang voor de volgende vrijdag.
- Elke week opnieuw aanmelden. Na begin juni zien we wel verder als de RIVM-maatregelen dit toelaten.
- Na de wandeling is er er geen nazit met koffie of thee in Het Kristal. De wandelaar gaat weer naar huis.
- Toiletten in Het Kristal beschikbaar.
- Wie zich niet lekker voelt, koorts heeft of ziek is, wandelt niet mee. Geen risico’s nemen. Meld wel even als je door ziekte niet mee kan wandelen. Dit is voor ons ook belangrijk.
- Afstand van 1,5 meter onderling dient gehandhaafd te worden. Ook op smalle paden.
- Deelnemers die zich, ondanks waarschuwen van de begeleiding, niet aan de regels houden, kunnen voor de volgende weken worden uitgesloten.
- Deelnemers dienen, indien zij dit wensen, zelf te zorgen voor extra water, eventueel mondkapje en/of desinfectiegel. De begeleiders hebben dit ook altijd bij zich.- Al deze maatregelen geven ook de begeleiders extra verantwoordelijkheid. Maar de wandelaar is altijd zelf verantwoordelijk voor deelname.

Weer aan de wandel... met aangepaste regels

De maatregelen maakt het wandelen in kleinere groepen weer mogelijk. Onze wandelgroep valt ook onder deze maatregelen. Als wandelgroep zullen wij ons houden aan deze regels in het belang van ons aller gezondheid. De nu geldende noodverordening brengt daar geen verandering in.
Ook huiskamer van Het Kristal is niet beschikaar! Dus voor ons geen 'gezellige, sociale nazit' onder genot van koffie of thee. Misschien is dit later weer mogelijk.
De regels hierboven weergegeven maakt het ons mogelijk weer te wandelen. Niet door de wijk, met de huidige maatregelen en door het verkeer moeilijk te doen. We kunnen starten met 24 wandelaars over drie groepen exclusief wandel-begeleiders. Daarmee denken we dat we voorlopig het grootste deel kunnen laten meedoen. We proberen dit zo gunstig mogelijk in te vullen en de groepen een beetje op het zelfde tempo te laten wandelen. Als een groep klein is, wil je die ook niet te veel uit elkaar laten lopen. Een bijkomende reden is dat ook wij controle kunnen krijgen. Wij moeten kunnen aantonen dat alle wandelaars bij onze groep horen en zich hebben aangemeld.

Lief & Leedpot

Op de vrijdag is ook onze lief&leedpot gewoon aanwezig. De afgelopen maanden is deze gelukkig genoeg gevuld geweest om alle extra's te kunnen doen. Maar extra bijdragen zijn welkom, ook onze pot raakt een keer leeg. Mocht je geen klein geld beschikbaar hebben in deze tijd, overleg even met ons dan vinden we een oplossing. Het is en blijft natuurlijk geheel vrijblijvend.

Koffie of thee en nazit nog even niet

De huiskamer van Het Kristal is voorlopig nog niet beschikbaar. Als het weer beter wordt, gaan we kijken of we onderweg zelf iets kunnen regelen. Natuurlijk binnen de dan geldende regels. Er zijn al ideeën en we zijn inventief genoeg om daar wat van te maken. Nog even geduld en gewoon afwachten.

Wandelroutes aanpassen?

De komende weken zal er aandacht gegeven worden aan de verschillende wandelroutes die we op de vrijdagen gebruiken. Onze Voetsporen. Er is in Zuidbroek en omgeving het nodige veranderd en waar nodig zullen de routes worden aangepast of geheel herzien. Extra werk maar gewoon noodzakelijk.

Volg ook de andere berichten op onze website!