6e jaargang, uitgave: 18 januari 2021
nieuwsbrief winter 1
logo wandelgroep kristal 2021 rgb

NIEUWSBRIEF 34

Samen wandelen is goed voor je gezondheid en om sociaal actief te blijven!
Park Zuidbroek, Vellertheuvel, Mheenpark, Drostendal, Kanaal Noord, GGNet, Osseveld, Laag Buurlo

Een nieuwe opzet van onze nieuwsbrieven

Om beter en sneller een nieuwsbrief weer te geven is er gekozen voor deze nieuwe wijze. Direct zichtbaar in je e-mail. Onze website maakt het mogelijk om dit te doen. Dit sluit ook beter aan bij het gegeven dat de lezer steeds vaker, naast computer of tablet, de smartphone gebruikt. De vorige manier als pdf is minder geschikt voor tablet of smartphone. Daarom vanaf nu deze nieuwe manier.
Hiermee kan ook sneller gereageerd worden op wijzigingen die plaatsvinden. Ook in deze tijd, nu we elkaar minder zien.

Overzicht van deelname 2020

Voor het jaar 2020 hebben we ook de deelname per maand gereed. We hebben 28 keer wel en 24 keer niet samen kunnen wandelen op de vrijdag. De koffie/thee na afloop was het eerder andersom.
De eerste twee maanden van afgelopen jaar was het gemiddelde 36 deelnemers. In juni zijn we weer begonnen met gemiddeld 20 deelnemers. Daarna liep het gestaag weer op tot gemiddeld 30 in september en bijna 25 over de eerste twee weken van oktober. Daarna is er in 2020 niet meer gewandeld op de vrijdag. Het jaargemiddelde komt daarmee op gemiddeld 27,7 deelnemers per gewandelde maand. Dat gemiddelde is ongeveer één lager dan over heel 2019 gemiddeld per maand.

Nog steeds niet aan de wandel…

Het virus heeft invloed op ons hele leven. Niet zo gek dus, dat je je momenteel meer zorgen maakt dan normaal. Maar piekeren brengt je niets. Het bezorgt je vooral slapeloze nachten en als je pech hebt, zelfs een slecht humeur.
Laat kranten en nieuwssites links liggen, mijd praatprogramma’s en blijf weg bij sommige 'social media'. Het kan een middel zijn tegen somberheid over de toestand in de wereld. De media lijken inderdaad de problemen te vermenigvuldigen. Alsof er niet al genoeg vraagstukken en crises waren, sloeg ook nog het c-virus toe.
Wat gaat de komende maanden ons brengen? Daarover is nu nog niets te zeggen. We blijven de moed er in houden en gaan gewoon door. Met aandacht voor de groep, totdat we weer samen kunnen wandelen en samen na afloop iets drinken. Wij vinden dit zo belangrijk. Om een klein beetje sociaal naar elkaar om te kijken.

Coronavaccinatie

De voorbereidingen voor vaccinatie zijn in volle gang. Het vaccineren van alle mensen in Nederland is een enorme operatie. Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Tegen corona vaccineren doe je uit solidariteit.
Logo-Alleen-Samen-RGB_png

Bewegen blijft belangrijk in deze crisis

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen te onderzoeken.
Wandelen of bewegen?
Dan blijft het dus nog mogelijk, als je geen klachten hebt en niet tot de risicogroep behoort, alleen of met iemand te wandelen. Vermijd daarmee drukke plaatsen en contact met groepen mensen. Ga vaker boodschappen doen op rustige tijden. Kleine beetjes tegelijk, hamsteren is niet nodig. Zorg wel dat je een aantal maaltijden in huis hebt. Je kunt zelf ook ziek worden!

Volg ook de andere berichten op onze website!

Email Marketing Powered by MailPoet