De Arcadis Gezonde Stad Index 2022

In deze tweede editie van de Gezonde Stad Index is Arcadis vooral benieuwd naar wat het gezonder maken van steden versnelt of juist vertraagt. Waar zij in de eerste editie twintig steden in ons onderzoek betrokken, zijn dat er in deze tweede editie 25. Twintig plus vijf, want we willen natuurlijk wel een vergelijking kunnen maken.

Download het rapport en kijk op welke punten jouw stad kan verbeteren!

De gezonde stad verbetert

Of een stad nu boven- of onderaan de lijst staat, een gezonde stad verbetert zich continu. Daarbij leren ze ook nog eens van elkaar, zo blijkt. Want er zijn genoeg inspirerende voorbeelden en zeker niet alleen bij de steden die de lijst aanvoeren. Het gezonder maken van steden is soms ook een oefening in geduld; het gaat niet altijd van vandaag op morgen.

Investeren in de Gezonde Stad loont

Twee jaar geleden bracht Arcadis het eerste ‘Gezonde Stad Index 2020’ uit. Corona beheerste ons leven. De ingeperkte actieradius van mensen leidde tot een ongekende herwaardering van de openbare ruimte in de directe woonomgeving. Met name ‘lopen’ werd enorm populair. Hieraan gekoppeld ontstond een discussie over de 30-kilometer zones in de stad, nodig om voetgangers (en ook fietsers) een veiligere omgeving te bieden. Er was ook meer aandacht voor groen en mede door de klimaatverandering het tegengaan van hittestress in steden. Voor de gezondheid van mensen mooie ontwikkelingen, maar het was niet alleen rozengeur en maneschijn, want zowel ruimte als middelen zijn schaars.

De buitencode in de natuur

Wandelend, fietsend, hardlopend, vissend, mountainbikend of te paard. Steeds meer mensen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier, van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.

Verschillende sportbonden en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de natuur. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar, sportief gebaar”.

Hiermee vragen we bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. Zo gaan we op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur om. En zo kunnen we met zijn allen blijven genieten van de natuur. Deze Buitencode is er voor iedereen!

De vijf regels van de Buitencode

De Buitencode bestaat enkele simpele regels:

  1. Respecteer de natuur.
  2. Houd je aan de toegangsregels.
  3. Geef elkaar de ruimte.
  4. Wees vriendelijk.
  5. Spreek elkaar aan.

Respecteer de natuur
Maak geen lawaai en neem je afval mee.

Houd je aan de toegangsregels
Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.

Geef elkaar de ruimte
Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.

Wees vriendelijk
Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.

Spreek elkaar aan
Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Over de Buitencode

De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Atletiekunie, KNHS, KWbN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en NTFU.