De Arcadis Gezonde Stad Index 2022

In deze tweede editie van de Gezonde Stad Index is Arcadis vooral benieuwd naar wat het gezonder maken van steden versnelt of juist vertraagt. Waar zij in de eerste editie twintig steden in ons onderzoek betrokken, zijn dat er in deze tweede editie 25. Twintig plus vijf, want we willen natuurlijk wel een vergelijking kunnen maken.

Download het rapport en kijk op welke punten jouw stad kan verbeteren!

De gezonde stad verbetert

Of een stad nu boven- of onderaan de lijst staat, een gezonde stad verbetert zich continu. Daarbij leren ze ook nog eens van elkaar, zo blijkt. Want er zijn genoeg inspirerende voorbeelden en zeker niet alleen bij de steden die de lijst aanvoeren. Het gezonder maken van steden is soms ook een oefening in geduld; het gaat niet altijd van vandaag op morgen.

Investeren in de Gezonde Stad loont

Twee jaar geleden bracht Arcadis het eerste ‘Gezonde Stad Index 2020’ uit. Corona beheerste ons leven. De ingeperkte actieradius van mensen leidde tot een ongekende herwaardering van de openbare ruimte in de directe woonomgeving. Met name ‘lopen’ werd enorm populair. Hieraan gekoppeld ontstond een discussie over de 30-kilometer zones in de stad, nodig om voetgangers (en ook fietsers) een veiligere omgeving te bieden. Er was ook meer aandacht voor groen en mede door de klimaatverandering het tegengaan van hittestress in steden. Voor de gezondheid van mensen mooie ontwikkelingen, maar het was niet alleen rozengeur en maneschijn, want zowel ruimte als middelen zijn schaars.

De buitencode in de natuur

Wandelend, fietsend, hardlopend, vissend, mountainbikend of te paard. Steeds meer mensen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier, van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.

Verschillende sportbonden en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de natuur. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar, sportief gebaar”.

Hiermee vragen we bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. Zo gaan we op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur om. En zo kunnen we met zijn allen blijven genieten van de natuur. Deze Buitencode is er voor iedereen!

De vijf regels van de Buitencode

De Buitencode bestaat enkele simpele regels:

  1. Respecteer de natuur.
  2. Houd je aan de toegangsregels.
  3. Geef elkaar de ruimte.
  4. Wees vriendelijk.
  5. Spreek elkaar aan.

Respecteer de natuur
Maak geen lawaai en neem je afval mee.

Houd je aan de toegangsregels
Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.

Geef elkaar de ruimte
Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.

Wees vriendelijk
Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.

Spreek elkaar aan
Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Over de Buitencode

De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Atletiekunie, KNHS, KWbN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en NTFU.

Slaap je in de winter slechter?

Slaap jij slechter zodra de wintertijd is ingegaan? Je bent niet de enige! De winter komt met kou en regen en dan wordt het ook nog eens veel sneller donker. Hierdoor komen we minder buiten én vangen we minder daglicht, twee dingen die weerslag hebben op je nachtrust. Wat te doen?

De hoeveelheid licht kun je uitdrukken in lux. Een normale zomerse dag heeft ongeveer 10.000 lux, terwijl dat in de winter soms maar 1000 lux is. Waar het zomers dus heel makkelijk is voldoende licht tot je te nemen, is dat in de winter met die korte, donkere dagen een stuk moeilijker.

Naar buiten!

Door het tekort aan daglicht, hapert je biologische klok en raakt je slaapritme in de war. Zo duurt het vaak langer voor je in slaap valt, terwijl je ’s winters overdag juist vermoeider bent. Het helpt daarom al enorm als je zorgt dat je tóch naar buiten gaat gedurende de dag. Op kou en slecht weer kun je je kleden.

Meer informatie?

Wat is het Recreatiezoneringsplan Veluwe?

De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en mens. De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

De provincie Gelderland heeft, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een Veluwebreed Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie. Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

Het plan is een eerste stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens.

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. U kunt de natuur helpen door de regels die er zijn te respecteren. Maar er is meer nodig.

Kwetsbaar
Op de meest kwetsbare plekken gaan we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we de recreatiemogelijkheden juist verbeteren. Beiden zorgen ervoor dat we van de Veluwse natuur kunnen blijven genieten. Er is veel te zien en te beleven, en dat willen we graag zo houden!


Zo staat het te lezen op verschillende websites die hierbij betrokken zijn. 

Te veel op te weinig ruimte

Nederland is een klein landje, met veel inwoners en weinig groen. We duiken met z’n allen graag de natuur in om even aan de dagelijkse beslommeringen te ontsnappen. Deze toestroom is sinds de coronapandemie alleen nog maar toegenomen.

Het gevolg is dat de toenemende drukte een zware wissel trekt op natuurgebieden. Boswachters signaleren dat elk wildpaadje wordt belopen of bereden. Als er eenmaal een paar voetstappen staan of er ligt een bandenspoor, zien veel wandelaars en fietsers dat als een uitnodiging er ook overheen te gaan. 

Planten en dieren hebben hier onder te lijden. Broedgevallen mislukken bijvoorbeeld en het leefgebied van beesten wordt kleiner omdat ze vaker verstoord worden. Daarnaast zorgt ook zwerfafval voor schade: dieren zien het aan voor voedsel, met alle gevolgen van dien.

Evenwicht herstellen

Door recreatie in goede banen te leiden, kan het evenwicht worden hersteld. Zones voor verschillende vormen van gebruik: zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Zo blijft het mogelijk oog in oog te staan met een wild zwijn of edelhert en door oerbos en stuifzand te fietsen of wandelen. Daar waar de natuur meer bescherming nodig heeft, zijn of komen stiltegebieden. Daarnaast wordt gewerkt aan een goed bereikbare Veluwe, met herkenbare ingangen, aantrekkelijke ontvangstlocaties en goede informatievoorzieningen. Bezoekers kunnen gemakkelijk informatie vinden over wat wel en niet kan.

Paleispark geen kaartjes-automaten meer

In het Paleispark is een geldig toegangsbewijs nodig. Sinds eind oktober 2022 staan er geen automaten meer bij de ingangen van het paleispark. Toegangskaarten kunnen nog wel gekocht worden via een QR-code die op het mededelingenbord bij de ingang hangt. Makkelijker is om thuis de kaartjes te kopen en mee te nemen op je mobiele telefoon (of natuurlijk meteen een jaarkaart te kopen).

Er zijn jaarkaarten en dagkaarten. Een jaarkaart voor 2023 kost €10,00, en een dagkaart €2,00. U kunt alle kaarten ook al vooraf via internet kopen. Kinderen tot 12 jaar en rolstoelgebruikers hebben gratis toegang tot het park. Jaarkaarten aangeschaft vanaf 15 oktober 2022 zijn geldig vanaf het moment van aanschaf tot en met 31 december 2023.
De toegangsbewijzen zijn te verkrijgen via deze link.

Na afronding van uw bestelling zijn de kaarten direct te downloaden. U ontvangt ook een e-mail met de kaarten. U dient het toegangsbewijs, opgeslagen op een mobiel apparaat of als print, op verzoek van personeel van Kroondomein Het Loo of een hiervoor aangestelde toezichthouder, te tonen.

Systeem werkt nog niet ideaal

Volgens een artikel in De Stentor geeft dit nieuwe systeem nogal wat gemopper en ergernis. Het werkt niet altijd even goed en soms is er totaal geen verbinding om dit te regelen. Zeker bij de achteringang tegenover de Pijnboomlaan, bij de parkeerplaats midden in het park.

Duurzamer en minder storingsgevoelig
De Rijksvoorlichtingsdienst is verantwoordelijk voor de nieuwe entree bij het Paleispark in Apeldoorn, wegens de ministeriële verantwoordelijkheid. Die laat weten dat dat de automaten zijn weggehaald, omdat deze vaak storingen vertoonden. Zoals meer organisaties en bedrijven heeft ook het Kroondomein gekozen voor modernere en duurzamere kaartaanschaf via de website. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het nieuwe systeem ‘duurzamer’. Omdat er minder papier en plastic aan te pas komt.

Toch merkt de Rijksvoorlichtingsdienst op dat een smartphone niet per se noodzakelijk is. Jaarkaarten en dagkaarten kunnen digitaal besteld worden. De smartphone is handig om je kaartje te laten zien, maar dat hoeft niet. Een printje voldoet ook. Lukt dat niet, dan kun je contact met het Kroondomein opnemen.

Het strenger controleren wordt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst verkeerd geïnterpreteerd. Dat gaat niet over de toegangskaart. Meer en meer mensen zijn er voor openings- en na sluitingstijd. Het Kroondomein hecht waarde aan de naleving van deze openingstijden. Een mededeling daarover is op een bord in het Paleispark te lezen.

Paleispark Het Loo

Het Paleispark is 650 hectare groot en ligt tegen Paleis Het Loo aan en rondom slot Het Oude Loo. Van oudsher diende dit park ter ontspanning en verpozing van de Koninklijke bewoners van Het Loo en hun gasten.

Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark gewerkt aan verfraaiing van het landschap. Met paden, vijvers en afwisseling tussen open plekken en boompartijen is een gevarieerd landschap gecreëerd dat natuurlijk oogt. Het westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit heidevelden. Deze werden ingezaaid met grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden. In dit deel van het park is nog een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd zichtbaar, het Wilhelminadal.

Boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel

De toegang, conform de regels, tot de boswachterijen Gortel, Hoog Soeren en Uddel is gratis. Een gedeelte, met name de randgebieden, is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Een groot gedeelte, het kerngebied, is geopend van 25 december tot 15 september.

Aardhuispark

U kunt een kaartje kopen à €2,00 bij de toegangsautomaat bij de ingang van Het Aardhuispark. U kunt alleen betalen met een pinpas. 
De kaarten voor het Paleispark zijn niet geldig in het Aardhuispark en omgekeerd.

Vallen groot probleem onder ouderen

Vallen is een groot probleem voor de oudere senior, met een potentieel slechte uitkomst. Ook professionals in de zorg beschouwen het vallen van ouderen als een lastig, complex en dientengevolge moeilijk aan te pakken probleem. Overigens is dit een onterecht sombere veronderstelling, aangezien bij voldoende kennis preventie en behandeling wel degelijk mogelijk zijn (meten = weten; weten leidt tot handelen).

Aantal valongevallen bij ouderen stijgt

Het aantal SEH-bezoeken (Spoed-Eisende-Hulp) voor ernstig letsel ten gevolge van een valongeval is de afgelopen 10 jaar met 11 procent gestegen onder ouderen van 65 jaar en ouder. Hoofd-hersenletsel, heupfracturen en polsfracturen zijn het meest voorkomende letsel.

In 2019 waren er naar schatting 109.000 SEH-bezoeken naar aanleiding van letsel door een valongeval onder ouderen van 65 jaar en ouder. Dit komt neer op één SEH-bezoek door een valongeval elke vier minuten. De prognose tot 2050 op basis van demografie is dat het aantal SEH-bezoeken voor letsel na een valongeval bij ouderen van 65 jaar en ouder met 47% zal toenemen. 

Bijna de helft van de valongevallen in de leeftijd 70 jaar en ouder vindt plaats in en om het huis. Deze valongevallen vinden met name plaats in de sanitaire ruimte en komen voornamelijk door struikelen.

Verder lezen?

Valpreventie Apeldoorn

Met Valpreventie-training in onze fysiotherapiepraktijk in Apeldoorn of bij u aan huis, leren wij u om uw valkans te verkleinen. Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen . Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoed-Eisende-Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere effectieve interventies mogelijk. Met valpreventie training verkleind u het risico op vallen en kunt u veiliger bewegen in uw dagelijks leven. Onze valpreventie training bestaat uit adviezen, balansoefeningen en krachttraining. U kunt bij ons met of zonder verwijzing van uw arts een afspraak maken bij onze valpreventie fysiotherapeut in Apeldoorn.

Effectieve valpreventie

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 
Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en  er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar. VeiligheidNL zet zich in om de kennis en expertise over valpreventie verder te verspreiden en om op een effectieve manier bij te dragen aan de oplossing van dit groeiende probleem.
Lees verder…..

Tips om vallen te voorkomen

Jaarlijks belanden veel mensen op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Vallen is in veel gevallen vermijdbaar, en goede voorbereiding verkleint het risico op vallen. Kijk hoe je met kleine, simpele aanpassingen in gedrag en woonomgeving je het risico op vallen verkleint!
Lees verder….

Handige checklist om vallen te voorkomen

Gebruik de handige checklist van Het Rode Kruis om er zeker van te zijn dat je er alles aan doet om vallen te voorkomen. Download de checklist, print deze uit en loop alle tips door. Hang de checklist daarna op een handige plek zodat je regelmatig kunt controleren of je de tips nog in acht neemt. Ook te vinden op de website van het Rode Kruis.

Lees ook het bericht: Vallen groot probleem… op onze website.

Wandelnetwerk Veluwe

Wie weleens fietst, kent ze allang: fietsknooppunten. Maar ook als ervaren wandelaar ben je ze vast al tegengekomen. Want in navolging van de fietsknooppunten, komen er ook steeds meer wandelknooppunten. Bijna elke provincie heeft zijn eigen wandelnetwerk. Wandelknooppunten zijn handig voor een spontane wandeling of wanneer je zelf je route wilt uitstippelen. Ook voor ruiters is dit systeem van knooppunten in ontwikkeling.

Met zo’n wandel-systeem is het dus gemakkelijk om spontaan een mooie wandeling te maken. Je hoeft alleen maar op het informatiepaneel te kijken welke knooppunten je wilt volgen en dit noteren. Maar je kunt je route ook voorbereiden. Om een knooppunt-route te plannen ga je eerst naar een website en stel je een route samen. Vaak is het mogelijk deze te printen of te downloaden en via een app te volgen. Via een app weet je altijd waar je wandelt en kun je ook altijd weer je route vinden als je plotseling beslist om even van je route af te wijken.

Op de website van ‘Wandelen in Apeldoorn’ is een artikel over wandelknooppunten te lezen.