Vallen een groot probleem onder ouderen

In 2018 overleden 4 628 inwoners van Nederland door een accidentele val, bijna 600 meer dan in 2017. Dit zijn gemiddeld 13 fatale vallen per dag. Ruim drie kwart van de overledenen was tachtig jaar of ouder. Het aantal doden door een accidentele val stijgt de laatste jaren, en dat is niet alleen een gevolg van de vergrijzing. Dat meldt het CBS.
Lees verder…..

Valpreventie voorkomt veel leed

In en om huis wordt het meest gevallen, zo blijkt uit onderzoek. Vooral de badkamer is berucht. Ook trap, ladder en losse kleedjes zijn bekende boosdoeners. Elk jaar weer laten de cijfers zien dat vallen een groot probleem is onder ouderen. Juist in de leeftijdscategorie 70+ heeft een val vaak zeer ernstige gevolgen en lopen daarbij vooral vaak een gebroken heup of hoofd-hersenletsel op.
Op de website van Plusonline is in oktober hierover ook een artikel verschenen. Hierin staan ook handige tips en zelfs een (gesponsorde) link naar een valpreventiegids. Deze kunt u daar aanvragen.
Lees verder…..

Cijferrapportage

In deze rapportage wordt ingegaan op valongevallen in de privésfeer (i.e. valongevallen die niet in her verkeer, een arbeidssituatie of tijdens sport plaatsvinden) bij ouderen van 65 jaar en ouder. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in de incidentie van een valongeval over de laatste vijf jaar. Ook wordt er ingegaan op de kenmerken van valongevallen in en om huis. Er zal een prognose gemaakt worden voor het aantal valongevallen bij ouderen van 65 jaar en ouder de komende jaren wanneer de incidentie van een valongeval gelijk zou blijven.
Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34 procent minimaal één keer en 71 procent heeft zich na de val medisch laten behandelen. Van deze groep heeft ongeveer één derde zich laten behandelen in het ziekenhuis en iets meer dan één derde bij huisarts / huisartsenpost.
Ga voor de hele rapportage naar de website: veiligheid.nl en download daar de pdf.