Bas van de Goor Foundation: jouw wandeluitdaging

In 2016 en 2017 hebben Apeldoorners, met en zonder diabetes, meegedaan met de Apeldoornse Diabetes Challenge en de Apeldoorn Wandel Challenge. Deze Challenges waren aangesloten bij de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation. Georganiseerd vanuit een projectgroep in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de Huisartsenorganisatie regio Apeldoorn (HRA) en ondersteund vanuit de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn. 

Deze challenges waren een groot succes en nog steeds bestaan er wandelgroepen uit die tijd en doen deelnemers mee met de Apeldoornse Vierdaagse.

Dit jaar is de Nationale Diabetes Challenge, vanwege COVID-19, anders ingevuld. Zij bieden  voor iedereen een gratis online wandelprogramma aan dat jou uitdaagt en helpt wekelijks, zelfstandig te wandelen op een niveau wat bij jou past. Ga jij de uitdaging aan? Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op de website.

De beste apps voor jouw gezondheid!

GGD AppStore is een gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en GGD-GHOR Nederland. We werken samen met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties.

Waarom een GGD AppStore?
Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn voor iedereen, zonder directe tussenkomst van zorgverleners, toegankelijk en we maken er met z’n allen steeds vaker gebruik van. Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid. Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps. Slechts enkele medische apps, die in medische behandelingen worden ingezet, zijn gevalideerd. Maar de rest nog niet. Klassiek effectiviteitsonderzoek is kostbaar en duurt lang. Voordat het onderzoek is afgerond, is de app hoogstwaarschijnlijk al weer verdwenen. Toch vragen gebruikers zich af hoe het zit met de betrouwbaarheid en of de app echt zo werkt zoals beloofd. Soms is er zorg over hun privacy. Bijzonder is dat we als GGD’en zelf de afgelopen jaren ook gezondheidsapps en websites voor burgers ontwikkeld hebben, maar tot nu toe geen mening of oordeel leken te hebben over de talloze gezondheidsapps, websites en wearables die aangeboden worden. Moet je ondertussen die burger dan niet onafhankelijk informeren over geschikte gezondheidsapps? Verwacht de burger dat eigenlijk niet van ‘de GGD’?

Doel
Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen). 

Wat we doen
Kort en bondig is het idee van de GGD-Appstore: een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheids- apps door deskundige GGD professionals. Wij baseren ons oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure. In ‘Testmethode’ , op deze website, leggen we dit uit. We onderzoeken de apps en websites In ieder geval op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe: “we raden aan” en niet “we raden af”. 

Lees verder…..

Overzicht apps, instrumenten en beweegstimulering ouderen

Of je nu wilt weten welke oefeningen je kunt doen als je een blessure hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, of welke subsidies er allemaal zijn. Op de website allesoversport.nl ben je op de juiste plek; alle kennis over 
sport en bewegen op één plek. En vind je geen antwoord? Stel dan gerust je vraag aan de vele bezoekers of aan ons! Dit  is een initiatief van het ministerie van VWS.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Bewegen is een must, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Dat vertellen de beweegrichtlijnen je. En die geven ook meteen aan: bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Lees verder…..

Meer bewegen met hulp van uw smartphone

Een al wat ouder artikel (september 2019) is te vinden in het tijdschrift Gerón. Een tijdschrift over ouder worden in een veranderende samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht naast een wisselend thema.
Welke beweeg-apps zijn bruikbaar bij het stimuleren van meer bewegen bij thuiswonende ouderen? In het project ‘Meer bewegen met uw Smartphone’ is kennis opgedaan over geschikte beweeg-apps voor ouderen. Tevens is onderzocht hoe een keuzewijzer beweeg-apps het beste gebruikt kan worden door zorgverleners in de eerstelijn.
Inmiddels is meer dan de helft van de 65-plussers in het bezit van een Smartphone. Iedere moderne Smartphone heeft tegenwoordig een ingebouwde bewegingsmeter. Soms gekoppeld aan een app om de leefstijl in beeld te brengen of anders kan hiervoor een aparte app gedownload worden. 

Lees verder…..

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Dat is de titel van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn dat u hier kunt downloaden. Het is samengesteld door de kerngroep, daarbij zeer geïnspireerd door de enthousiaste en veelzijdige inbreng van meer dan 150 mensen aanwezig bij of geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst van 20 november 2019 en/of de Verdiepingsbijeenkomst van 28 januari jl. 

Het is verheugend dat een groot aantal organisaties en particulieren nu al heeft aangegeven partner te willen zijn van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn; zie paragraaf 6 van het akkoord. 
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. De jaren 2020 en 2021 zijn de eerste jaren van de uitvoering, en zeer recent heeft het Ministerie van VWS bericht dat deze periode wordt verlengd t/m 2022. Een mooie extra impuls om de gewenste, langdurige samenwerking vanaf nu verder concreet gestalte te gaan geven. In paragraaf 4 kunt u verder kennisnemen van de zes deelakkoorden.
In deze video geven twee ambassadeurs van het akkoord een toelichting.

Lees verder…..