Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige relaties met andere (beleids)domeinen. Deze achtergrondstudie hoort bij de beleidsstudie ‘Zelfstandig wonen thuis’.

Doelen van deze achtergrondstudie

Deze achtergrondstudie heeft 3 doelen:

  • Verkenning op welke punten het langer zelfstandig wonen van ouderen nadrukkelijk knelt, zowel bij ouderen als in bestuurlijke en beleidsmatige zin.
  • Op zoek gaan naar oplossingen of handelingsopties om mogelijke spanningen tussen beleidsdomeinen en beleidsdoelen te verlichten en om belemmeringen bij het langer zelfstandig wonen te verminderen.
  • Meer licht werpen op mogelijke geografische verschillen in de knelpunten, gevolgen en beleidsopgaven tussen stad en platteland. Zo is het denkbaar dat ouderen op het platteland eerder zullen verhuizen vanwege een gebrek aan voorzieningen in de buurt, waardoor de beleidsdoelen mogelijk minder ‘knellen’ dan bijvoorbeeld in de stad.
Achtergrond: Pact voor de Ouderenzorg

Het langer zelfstandig wonen van ouderen is vooralsnog geen vanzelfsprekende, goed geoliede machine. Dit blijkt ook uit het Pact voor de Ouderenzorg dat in 2018 op initiatief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd gesloten met zo’n 40 partijen, waaronder het kabinet, gemeenten, zorgverleners, verzekeraars en allerlei maatschappelijke partijen.

Lees verder…… of ga direct naar Zelfstandig thuis op hoge leeftijd.

Suiker vervangers

Op de website van Gezondheidsnet is een aardig artikel geplaatst over zoetstoffen en andere suikervervangers. Zoet, we houden ervan. Maar teveel suiker heeft nadelige gevolgen voor je gebit en met een beetje pech ook voor je gewicht. Hoe vervang je suiker? 
Zij zetten 23 suikervervangers op een rijtje.
Nederlanders eten volgens cijfers van het Diabetesfonds dagelijks gemiddeld 110 gram aan suiker. Dat lijkt niet veel, maar komt neer op 28 suikerklontjes per dag (en meer dan 10.000 suikerklontjes per jaar). Maar liefst 17 suikerklontjes hiervan komen uit de zogenaamde vrije suikers. Dit zijn suikers die een kok of fabrikant toevoegt aan voedsel of drank, samen met suikers die van nature voorkomen in honing, siropen, vruchtensappen en –concentraten.
Lees verder…..